Cover Business Integrity Guideการไม่ทนต่อการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน

ความมุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์ทางธุรกิจของเรารวมถึงมาตรฐานที่ให้โอกาสการจ้างงานและการเลื่อนตำแหน่งที่เท่าเทียมกัน และห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการล่วงละเมิดใด ๆ กับพนักงานของเราอย่างเคร่งครัด พนักงานของโซเด็กซ์โซ่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้เพื่อช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนสามารถเติบโตได้ มาตรฐานเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของเรา เช่น หลักการของกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546) หลักการเสริมพลังสตรีแห่งสหประชาชาติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558) กฎบัตรเครือข่ายธุรกิจและความทุพพลภาพทั่วโลกของ ILO (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559) และ มาตรฐานการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ LGBTI แห่งสหประชาชาติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563) เราทบทวนนโยบายของเราอย่างต่อเนื่องและทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานและชุมชนที่เราให้บริการ สายด่วนจริยธรรมของ Sodexo Speak Up ช่วยให้ทุกคนที่ทำงานให้หรือในนามของโซเด็กซ์โซ่หรือผู้ที่โซเด็กซ์โซ่มี หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบางประเภทเพื่อแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นความลับ


Zoom on person holding a penการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 โซเด็กซ์โซ่และสหพันธ์แรงงานอาหารระหว่างประเทศ (IUF) ได้ลงนามในข้อตกลงที่มุ่งมั่นที่จะป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน โซเด็กซ์โซ่และ IUF ต้องการให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา รู้วิธีรายงานปัญหาต่างๆ และสามารถรายงานการล่วงละเมิดที่ถูกกล่าวหาได้อย่างเป็นความลับ ตามข้อตกลงดังกล่าวนี้ การฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกคนเกี่ยวกับนโยบายนี้และความรับผิดชอบได้กลายเป็นข้อบังคับ เราจัดให้มีการฝึกอบรมออนไลน์ในหัวข้อและกลไกการรายงาน เช่น สายด่วน Sodexo Speak Up ของเรา


Person behind a computer screenการฝึกอบรมความตระหนักรู้ในตนเอง

เราต้องการให้พนักงานแต่ละคนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและสร้างพนักงานที่มีความตระหนักรู้ในตนเอง ให้เกียรติ และมีส่วนร่วม สิ่งนี้ต้องการความพยายามที่จะสร้างความตระหนักในหมู่ผู้จัดการและพนักงานของเราเกี่ยวกับประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น การทำความเข้าใจพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อผู้อื่น และวิธีที่พวกเขาสามารถมีส่วนช่วยในการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงลงทุนและใช้เครื่องมือ กระบวนการ และการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ โซเด็กซ์โซ่ได้พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างเพื่อ:

การสื่อสารและการเข้าถึง

เราสร้างความตระหนัก ความเข้าใจร่วมกัน และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สนับสนุนความเป็นเอกภาพผ่านการสื่อสารของเรา การทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการสื่อสารของเราได้ และเป็นตัวแทนของความหลากหลายของชุมชนนั้นเป็นข้อกำหนดระดับโลกสำหรับโซเด็กซ์โซ่

 

ในทุกสื่อและช่องทางการสื่อสารของเรา เราใช้แนวทางที่สอดคล้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถอ่านได้และเพื่อจัดเตรียมวิธีอื่นในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของเรา เราต้องรับรองว่าพนักงาน ผู้ขาย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถเชื่อมต่อกับเราได้ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าถึงเว็บไซต์ของเราด้วยวิธีใด

 

เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าอินทราเน็ตและเว็บไซต์ต่อภายนอกเป็นไปตามมาตรฐานใหม่สำหรับการเข้าถึง ซึ่งหมายความว่าทุกคนจากทุกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้บนอุปกรณ์ใดก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนได้หรือเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวก เนื้อหาทั้งหมดที่ผลิตโดยโซเด็กซ์โซ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การช่วยสำหรับการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ 2.1 ความสอดคล้องระดับ AA ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563