วัตถุประสงค์ของเรา

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเบทเทอร์ ทูมอโรว์ (Better Tomorrow) ของเรา เราต้องการให้พนักงานของเราทั้งหมด 100% สามารถเข้าถึงแนวทางสนับสนุนความเป็นเอกภาพของผู้ทุพพลภาพภายในปี พ.ศ. 2568 โดยสิ่งนี้จะทำแต่ละประเทศที่โซเด็กซ์โซ่ดำเนินงานมี: 

แนวทางระดับโลกของเราในความเป็นเอกภาพของผู้ทุพพลภาพนั้นขับเคลื่อนโดยคณะทำงานด้านสิทธิผู้ทุพพลภาพระดับโลก (Disability Voice Taskforce) ที่ประกอบด้วยพนักงานจากทั่วโลกและได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก Comex อีก 2 คน

พันธมิตร ณ ปัจจุบัน:

เครือข่ายธุรกิจและความทุพพลภาพระดับโลกของ ILO
โซเด็กซ์โซ่เดิมทีนั้นได้ลงนามในกฎบัตรธุรกิจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยความเป็นเอกภาพของผู้ทุพพลภาพเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เราเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นของเครือข่ายธุรกิจและความทุพพลภาพระดับโลกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการความเป็นเอกภาพของผู้ทุพพลภาพในสถานที่ทำงานทั่วโลก

กลุ่มธุรกิจ “The Valuable 500” 
โซเด็กซ์โซ่เป็นสมาชิกของ "The Valuable 500" ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่มุ่งมั่นที่จะนำความทุพพลภาพเข้ามาอยู่ในวาระผู้นำทางธุรกิจ เพื่อปลดล็อกธุรกิจ คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลทุพพลภาพทั่วโลก

ความทุพพลภาพที่ไม่ประจักษ์ทางกายภาพ: ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี

1 ใน 7 คนได้รับผลกระทบจากความทุพพลภาพ และในจำนวนนี้ 70% มีความทุพพลภาพที่ไม่ปรากฏให้เห็นหรือมองไม่เห็น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เราได้ขยายความตระหนักรู้เกี่ยวกับบุคคลทุพพลภาพให้ครอบคลุมถึง "ความทุพพลภาพที่ไม่ประจักษ์ทางกายภาพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะไม่ทำให้สถานที่ทำงานเสียหาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: