ผลลัพธ์เชิงบวกที่เราสร้าง

ส่งเสริมวัฒนธรรมอันเป็นหนึ่งเดียวกัน

เราทำทุกอย่างที่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ด้วยเหตุนี้ เราจึงทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ บริษัทในเครือ และองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเสริมอำนาจในระยะยาวของชนกลุ่มน้อย เรารู้ว่าการปรับปรุงโปรแกรมของเราอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมที่ยุติธรรมและก้าวหน้ามากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

สุขภาพและความปลอดภัย

เราเชื่อว่าอุบัติเหตุสามารถป้องกันได้และมุ่งมั่นที่จะยอมรับแนวคิดที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เราเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเจ็บป่วย

สต๊อป ฮังเกอร์ (Stop Hunger) – เพื่อโลกที่ปราศจากความหิวโหย

สต๊อป ฮังเกอร์ (Stop Hunger) เป็นเครือข่ายไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่ทำงานเพื่อโลกที่ปราศจากความหิวโหย องค์การสหประชาชาติได้ตั้งเป้าหมายที่จะนำโลกออกจากความหิวโหยอย่างยั่งยืน สร้างโลกที่ยุติธรรมและมีความสุขมากขึ้น ในการบรรลุเป้าหมายนั้น การเสริมอำนาจให้ผู้หญิงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของสต๊อป ฮังเกอร์ ซึ่งอาศัยความร่วมมือกับ NGO รวมถึงระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ของโซเด็กซ์โซ่ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม