At Sodexo our purpose is to create a better everyday for everyone to build a better life for all.

*ที่โซเด็กซ์โซ่ จุดประสงค์ของเราคือสร้างทุกวันที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน เพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นแก่ทุกคน*

 

เจตนารมณ์ของเราคือ:

สำหรับบางคน มันเป็นแค่อาหารในโรงอาหาร แค่เหลือนิดๆหน่อยๆ ก็แค่งานประจำ

สำหรับเรา มันคือการที่เด็กมีสุขภาพดี การต่อสู้เพื่อลดขยะอาหาร การเริ่มต้นอาชีพ…

สิ่งที่คนอื่นมองว่าไม่สำคัญ เรามองว่าจำเป็น เพราะเรารู้ว่าการพุ่งเป้าไปในสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีอยู่ทุกวัน ทำให้เราสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง ไม่เพียงแค่ในหนึ่งวันของแต่ละคนเท่านั้น แต่ในทุกๆ วัน เพื่อชีวิตของทุกคนและโลกใบนี้

โดยแรกเริ่ม โฟกัสของเราจะอยู่ในทุกๆวัน

เราตระหนักถึงความแตกต่างอย่างมหาศาลจากการกระทำในชีวิตประจำวันเมื่อคุณคูณด้วยผู้คนนับล้านที่เราห่วงใยทั่วโลกทุกวัน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรายอมรับความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับภาระและความมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างที่เราทำวันนี้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างสุดความสามารถเพื่อวันพรุ่งนี้

รังสรรอาหารที่อร่อยและถูกหลักโภชนาการ

มอบโอกาสให้กับผู้คนที่ไม่เคยได้รับโอกาส

ห่วงใยชุมชนและบุคคลภายใน

ทำหน้าที่เพื่อโลก

ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันพรุ่งนี้

สำหรับโซเด็กซ์โซ่ จุดประสงค์ของเราคือสร้างทุกวันที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นแก่ทุกคน ผ่านรากฐานที่มาจากคุณค่ามนุษยนิยมและมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไป