สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ จำเป็นต้องมีผู้ช่วยที่เข้าใจความต้องการเฉพาะขององค์กร รวมทั้งมีความสามารถในการช่วยเหลือด้านต่างๆได้ตลอดเวลา ซึ่งโซเด็กซ์โซ่สามารถช่วยการบริการด้านอาหารและโภชนาการ การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพและการบริการเพื่อสนับสนุนในด้านต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน ตั้งแต่ด้านอาหารโภชนาการไปจนถึงงานด้านเทคนิคที่ซับซ้อน

ตัวช่วยอันดับหนึ่งสำหรับองค์กรภาครัฐ

องค์กรภาครัฐควรเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความน่าเคารพนับถือ ควรมีการดำเนินการที่ดีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการและดูแลความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งโซเด็กซ์โซ่สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความสามารถที่หลากหลายของเรา ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณจะเป็นเลิศในทุกๆด้าน

เชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญรอบด้านของเรา

ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ เช่น งานวิศวกรรมเครื่องกลและระบบไฟฟ้า งานบำรุงรักษาทางเทคนิคและงานก่อสร้าง ทีมโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งในประเทศไทย ดำเนินงานโดยช่างเทคนิคเฉพาะทาง จากการสนับสนุนจากทีมทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกในเครือข่ายของเรา

จัดทำระบบมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าได้รับการรับรอง

ด้วยบริการและความเชี่ยวชาญของทีมงาน สามารถช่วยให้ลูกค้าได้รับการรับรองจากสถาบันทั้งภายในประเทศและระดับสากล เช่น  

JCI, HA, ISO 9001:2015, ISO 50001