ผู้คนนับล้านทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากความอดอยากหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการทุกวัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ขบวนการสต็อป ฮังเกอร์ (Stop Hunger) ของเราได้ต่อสู้อย่างยากลำบากในการนำอาหารและทักษะเสริมสร้างความเข้มแข็งไปให้แก่ชุมชนยากไร้เหล่านี้

ในฐานะบริษัทระดับโลกที่ดำเนินงานใน 45 ประเทศและให้บริการลูกค้า 80 ล้านคนทุกวัน เราอยู่ในฐานะที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ. 2539 พนักงานของโซเด็กซ์โซ่จึงรวมตัวกันเพื่อเปิดตัว สต็อป ฮังเกอร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายไม่แสวงหาผลกำไรของเราเอง เพื่อช่วยให้ชุมชนในท้องถิ่นหลุดพ้นจากความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการได้อย่างถาวร

สต็อป ฮังเกอร์ เป็นระบบนิเวศน์ของพนักงาน 430,000 คนของเรา ผู้บริโภคของเรา ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และซัพพลายเออร์หลายพันรายที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นอกจากการรวบรวมเงินบริจาคและการจ่ายเงินเดือนแล้ว เราเสิร์ฟอาหารหลายล้านมื้อทั่วโลกทุกปี และทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เติบโตสืบไป

เรียนรู้เพิ่มเติม