เว็บไซต์ของโซเด็กซ์โซ่ (เรียกอีกอย่างว่า “เว็บไซต์”) ได้รับการออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้

การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้โดยไม่สามารถเพิกถอนและสงวนสิทธิ์ไว้ได้

บทบัญญัติทั้งหมดของเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคน ดังนั้นคุณควรตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดทุกครั้งที่คุณเข้าถึง ดูและ/หรือใช้เว็บไซต์

dotted line

บททั่วไป

โซเด็กซ์โซ่

โครงสร้างธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียน 589,819,548 ยูโร
สำนักงานจดทะเบียน: 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux - FRANCE
ทะเบียนการค้า: 301 940 219 RCS Nanterre
หมายเลขการค้า: FR40 301940219
โทร: +33 (0)1 30 85 75 00
ผู้อำนวยการเผยแพร่: Denis Machuel, ประธานบริหาร

บรรณาธิการเว็บไซต์

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 23 / 52-54 อาคารสรชัยชั้น 17 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา

โฮสติ้ง

LINKBYNET
Société par actions simplifiées (S.A.S.) ด้วยทุนจดทะเบียน 422,732,40 ยูโร
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 430 359 927
สำนักงาน : 5-9 Rue, de l'Industrie - 93200 Saint-Denis
หมายเลขโทรศัพท์ : +33 (0)1 48 13 00 00
โทรสาร : +33 (01)1 48 13 31 21

รูปภาพ

SODEXO Image Library
CORBIS
iSTOCK PHOTO 

การพัฒนา

CGI
6 rue des comètes CS 10026
33187 Le Haillan Cedex
France

dotted line

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ โดยเฉพาะภาพถ่าย ข้อความ สโลแกน ภาพวาด รูปภาพ และลำดับภาพเคลื่อนไหว (ทั้งแบบมีหรือไม่มีเสียง) รวมถึงการสร้างสรรค์ทางปัญญาใดๆ และทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์เป็นของ Sodexo Group หรือ บุคคลที่สามที่อนุญาตให้ Sodexo Group ใช้ ดังนั้นสิทธิ์ในการทำซ้ำและการนำเสนอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวจึงถูกสงวนไว้โดยเคร่งครัด และการทำซ้ำหรือการนำเสนอใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Sodexo Group

ห้ามทำซ้ำ นำเสนอ ใช้ ปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงใดๆ – ด้วยกระบวนการหรือสื่อใดๆ – ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Sodexo Group ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

เครื่องหมายทางการค้า

ชื่อบริษัท แบรนด์ และสัญลักษณ์เฉพาะที่แสดงบนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า

ชื่อและโลโก้ของโซเด็กซ์โซ่เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยโซเด็กซ์โซ่ แบรนด์และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่อ้างถึงบนเว็บไซต์ที่มีอักษรตัวใหญ่และโดยทั่วไปแล้วเป็นของโซเด็กซ์โซ่หรือบริษัทอื่น ๆในเครือโซเด็กซ์โซ่ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้โดยบริษัท Sodexo group นั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า

แบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของโดย Sodexo Group จะได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์การใช้งาน

ห้ามทำซ้ำ นำเสนอ ใช้ ดัดแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ของแบรนด์และเครื่องหมายการค้าที่กล่าวถึงข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากโซเด็กซ์โซ่โดยเด็ดขาด และจะถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

dotted line

ลิงก์ไปที่ www.sodexo.com

เว็บไซต์โซเด็กซ์โซ่อนุญาตลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ที่ชี้ไปยังเนื้อหา ตราบใดที่ลิงค์ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการเชื่อมโยงของโซเด็กซ์โซ่ ดังต่อไปนี้:

(i)  เมื่อเลือกโดยผู้ใช้ ลิงก์จะต้องแสดงเว็บไซต์ในหน้าต่างเต็มหน้าจอใหม่ ไม่ใช่ภายในเฟรมของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกัน (ไม่มี deep-linking);
(ii) ลิงก์ใด ๆ ที่ไปยังเว็บไซต์ต้องเป็นลิงก์ข้อความที่มีเครื่องหมาย "เว็บไซต์โซเด็กซ์โซ่" อย่างชัดเจน; และ/หรือ
(iii) รูปร่าง ตำแหน่ง และลักษณะอื่น ๆ ของลิงก์ต้องไม่ทำลายหรือทำให้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของโซเด็กซ์โซ่เสื่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีเว็บไซต์ใดที่มีเนื้อหาสุ่มเสี่ยง ภาพลามกอนาจาร หรือเหยียดเชื้อชาติจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของโซเด็กซ์โซ่

dotted line

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

dotted line

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความที่ปรากฏหรือมีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือในเอกสารที่อ้างอิงถึง เป็นหรืออาจเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความดังกล่าวสะท้อนถึงมุมมองของโซเด็กซ์โซ่ ณ วันที่จัดทำโดยคำนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ผลลัพธ์ที่ออกมาอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฎบนแถลงการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงระดับความต้องการและราคาของอุตสาหกรรมในอนาคต เสถียรภาพทางการเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม การกระทำของคู่แข่ง และภัยธรรมชาติ สงคราม และการก่อการร้าย

ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่างไปอย่างมากจากในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะอยู่ในรายงานประจำปีและบัญชีที่เผยแพร่ล่าสุดของโซเด็กซ์โซ่ และเอกสารอื่นๆ ที่โซเด็กซ์โซ่ออกเป็นครั้งคราว โซเด็กซ์โซ่ปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

dotted line

กฏเกณฑ์ของความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ครอบคลุมโดยกว้าง และในขณะที่เราใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ข้อมูลนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันโดยอิสระ และไม่มีคำพรรณนาหรือคำรับรอง ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่ทำขึ้นเพื่อความถูกต้องหรือครบถ้วน

ไม่ว่าในกรณีใด โซเด็กซ์โซ่ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใด จะไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้ไซต์นี้หรือข้อมูลในนั้น แม้ว่า Sodexo Group จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายดังกล่าวแล้ว และความรับผิดชอบดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นในที่นี้ เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งห้ามการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

รายงานทางการเงินใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์จะเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายงานเท่านั้น โซเด็กซ์โซ่ไม่มีข้อผูกมัดและปฏิเสธหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขหรือแจ้งข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในรายงานหรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ โซเด็กซ์โซ่ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา

มูลค่าหุ้น (และรายได้จากหุ้น) สามารถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ และคุณอาจไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนที่คุณลงทุนไปในตอนแรก หากคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสหรือข้อบกพร่องใดๆ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เข้าถึงได้จะไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสียหาย นั่นเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้เว็บไซต์และคัดกรองสิ่งใดก็ตามที่อาจสร้างความเสียหายให้กับเว็บไซต์ โซเด็กซ์โซ่ไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์

dotted line

กฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศส