สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

access to balanced meals

การดูแลนักเรียนจากภายในสู่ภายนอก

การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างมาก ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้รับประทานอาหารที่ได้มาตรฐานและเข้าใจถึงความสำคัญของโภชนาการที่ดีด้วยระบบสั่งอาหารออนไลน์ของโซเด็กซ์โซ่ เราช่วยให้ผู้ปกครองสามารถรับรู้และเปลี่ยนแปลงอาหารที่บุตรหลานทานในโรงเรียนได้ตามต้องการ ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ มีเวลารับประทานอาหาร เล่นและพักผ่อนมากขึ้นด้วย

ensure each and every child is offered the very best nutrition

การรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร

การรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดด้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนจะได้รับสารอาหารที่ดีที่สุด ทีมนักโภชนาการของโซเด็กซ์โซ่เป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเรายังมีการฝึกอบรมพนักงานในด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างสม่ำเสมอ

From well-maintained school grounds and clean toilets to fast, efficient tech maintenance

การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสะอาด

การสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็ก ตั้งแต่บริเวณโรงเรียนที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ห้องสุขาที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ไปจนถึงการบำรุงรักษาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากมีการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน ก็จะช่วยให้พวกเขาก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น

A wheelbarrow with fresh vegetables being wheeled through a field

การสนับสนุนชุมชนระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

การสนับสนุนชุมชนด้วยการจ้างงาน การจัดซื้อ และการลงทุนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมถึงการจัดหาทรัพยากรที่ยั่งยืนล้วนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา

200,000

นักเรียน

รู้หรือไม่

ในเอเชียแปซิฟิค เราได้ให้บริการนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญาตรี