ความมุ่งมั่นของเรา

เราส่งเสริมความหลากหลายและความเป็นเอกภาพอยู่ในโซเด็กซ์โซ่ด้วยการเคารพ เข้าใจ และเอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้ที่เราโต้ตอบด้วยทุกวันทั้ง ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้บริโภค และชุมชนของเรา และทำให้แน่ใจว่าทุกคนที่ทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

เราต้องการให้พนักงานของเราทุ่มเทในการทำงานโดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ สัญชาติ วัฒนธรรม หรือลักษณะส่วนบุคคล เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนรู้สึกว่าวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และประสบการณ์ของพวกเขาเป็นที่เคารพและให้คุณค่า

เราตระหนักดีว่าการทำตามคำมั่นสัญญาจำเป็นต้องมีการไตร่ตรองอย่างต่อเนื่อง การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และการปรับปรุงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และการริเริ่มพัฒนาของเราอย่างต่อเนื่อง

เรายังทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อส่งเสริมความเป็นเอกภาพ ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและกลุ่มผู้สนับสนุน และอุทิศต่องานการกุศลของเราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชนกลุ่มน้อย

เราสามารถมีส่วนร่วมในสังคมที่เปิดกว้าง ยุติธรรม และครอบคลุมมากขึ้นโดยการดำเนินตามคำมั่นสัญญาของเราและดำเนินการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและเรียกร้องให้ธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ เข้าร่วมการเคลื่อนไหวนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ทำงานและชุมชนที่ยุติธรรมและเป็นเอกภาพของเรา

แนวทางของเรา

แนวทางของเราสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติโดยตรงด้วยการสร้างสถานที่ทำงานที่ยุติธรรมและเป็นเอกภาพ เราต้องการให้ทีมของเราทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำงานและเป็นที่ยอมรับในมุมมองและทักษะที่หลากหลายที่พวกเขานำมาสู่โต๊ะอาหาร

การส่งเสริมความสมดุลทางเพศ

ความสมดุลทางเพศไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีเท่านั้น เรารู้ว่าเมื่อทีมมีความสมดุล ผลลัพธ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจะแข็งแกร่งขึ้น เราตระหนักดีว่า ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพศใดก็ตาม ก็ควรมีสิทธิ์เข้าถึงการเติบโตและโอกาสในที่ทำงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถทุ่มเทอย่างดีที่สุดและเป็นตัวเองได้ดีที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม

การว่าจ้างและการมอบโอกาสอย่างเท่าเทียมแก่ผู้ทุพพลภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะสรรหา เข้าถึง พัฒนา และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและสถานที่ทำงานของเรา เพื่อให้เราสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถและสนับสนุนพนักงานที่มีความทุพพลภาพของเราซึ่งจะช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุด

เรียนรู้เพิ่มเติม

เบทเทอร์ ทูมอโรว์ 2025 (Better Tomorrow 2025)

แนวทางนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงแผนงานความรับผิดชอบขององค์กร "Better Tomorrow 2025" ของโซเด็กซ์โซ่

เรียนรู้เพิ่มเติม