สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

สถานพยาบาลในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันย่อมต้องมีการบริหารจัดการที่ต่างกันไป ดังนั้นองค์กรที่สามารถให้การสนับสนุนการดูแลสุขภาพทั่วโลกจำเป็นต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก คุณต้องการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในประเทศไทย หรือเข้าใจความซับซ้อนของระบบการรักษาพยาบาลในองค์กรหรือไม่ เราสามารถช่วยคุณได้ เราเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหลายแห่งทั่วประเทศไทย

การแก้ปัญหาของผู้ให้บริการขั้นปฐมภูมิ

สำหรับโซเด็กซ์โซ่นั้น ทุกมื้ออาหารที่เราเตรียมและเสิร์ฟให้ผู้ป่วย ล้วนเป็นโอกาสที่ดีในการบำรุงและสร้างความสุขให้กับผู้ป่วย ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน บริการด้านอาหารของพนักงานของเรา ช่วยให้พนักงานของคุณได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญของเรายังสามารถช่วยให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตอบสนองความต้องการด้วยความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ

อาหารของเราปลอดภัยต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ และผู้คุมอาหาร จากการวางแผนโดยนักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญ เราจัดส่งอาหารเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพถึงมือผู้ป่วยมากกว่า 1,000 รายการทุกวัน ด้วยระบบสั่งอาหารแบบ Touch-To-Order เรามีความเชี่ยวชาญในการควบคุมการติดเชื้อและการบริหารจัดการทรัพยากร อีกทั้ง เรายังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้อีกด้วย

การดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากความสามารถในการแก้ไขปัญหาแล้ว โรงพยาบาลยังต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ ปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ละวันให้เป็นไปอย่างราบรื่น และรักษาต้นทุนให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งดูแลรักษาอาคารเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ Maximo ของเรามีบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและตรวจสอบแบบครบวงจร ตั้งแต่การดูแลทำความสะอาด การดูแลทางเทคนิค การรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการปรับภูมิทัศน์

บริการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ได้ริเริ่มการให้บริการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ลูกค้าด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลสามารถจัดการการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังสร้างแหล่งจัดเก็บและระบบติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดภายในโรงพยาบาล