สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

Students gathering

เติมเต็มทุกความต้องการของนักศึกษาทุกคน

นักศึกษาทุกคนล้วนต้องการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและได้มาตรฐานในมหาวิทยาลัย ด้วยจำนวนนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่หลากหลายมากขึ้น เราจึงจำเป็นต้องมีการบริการอาหารที่รองรับรสนิยมการรับประทานอาหารและความต้องการทางโภชนาการที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ เรามีความสามารถในการจัดการตารางเวลารับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตารางเรียนและตารางงานของบุคลากรในสถานศึกษา

quality social and dining spaces

ยกระดับประสบการณ์ของนักศึกษา

สิ่งสำคัญของชีวิตในรั้วสถานศึกษาคือ นักศึกษาต้องรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านตั้งแต่ก้าวแรกสู่สถานศึกษา การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย หอพักที่สะดวกสบาย ช่องทางสื่อสารที่รวดเร็วกับผู้ดูแล สังคมและโรงอาหารที่มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสถานศึกษา การสั่งอาหารแบบดิจิทัล รวมถึงการริเริ่มประหยัดพลังงาน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

cleaning, landscaping, and maintenance solutions

การบริหารจัดการอาคารในมหาวิทยาลัย

ความประทับใจแรกถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นมิตรสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยของคุณ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย เราสามารถช่วยคุณสร้างมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดได้ ด้วยการผสานรวมการบริการทำความสะอาด การบริการปรับภูมิทัศน์ และการบริการบำรุงรักษาของเราเข้าด้วยกัน

A building with lots of windows lit up at dusk

การดำเนินงานที่ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หากคุณมีเป้าหมายการทำงานในด้านประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ และมีความต้องการบริหารงบประมาณแบบระยะยาว วิธีที่จะทำให้คุณได้รับทั้งสองสิ่งคือ การรวมสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ระบบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานเข้าด้วยกัน โซเด็กซ์โซ่สามารถช่วยคุณได้

44

มหาวิทยาลัย

รู้หรือไม่

มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกค้าของโซเด็กซ์โซ่ ถูกจัดอันดับอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 200 แห่งของประเทศสหรัฐอเมริกา