เรามีจุดยืนอันแข็งแกร่งที่จะร่วมเผชิญความท้าทายระดับโลกนี้ผ่านบริการหลักของเรา ทำงานร่วมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนร่วมกันของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยคาร์บอนลง 34% ภายในปี พ.ศ. 2568 (เทียบกับปี พ.ศ. 2560) ความมุ่งมั่นนี้ได้รับการอนุมัติโดยโครงการ Science Based Targets Initiative (SBTi) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งทำให้เราเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านอาหารแห่งแรกที่ปรับตามวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่ 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม

เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงของโซเด็กซ์โซ่ (ขอบเขต 1 และ 2) เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของการปล่อยคาร์บอนของเรา ตอนนี้เราจึงเน้นความพยายามของเราในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อม (ขอบเขต 3) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมร่วมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา สิ่งเหล่านี้แสดงถึงศักยภาพสูงสุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของเรา

เราได้ระบุแรงขับเคลื่อนทั้ง 4 ตัวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ ของเรา:

ต่อสู้กับขยะอาหาร

Chef Sodexo avec une tablette WasteWatchWasteWatch ได้ช่วยให้เราลดขยะอาหารในไซต์ที่เข้าร่วม 50% ตั้งแต่เริ่มโครงการ ซึ่งแสดงถึงการประหยัดอาหารได้ประมาณ 2,468 ตัน โดยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ 17,163 ตัน
 
สำหรับเราแล้ว การต่อสู้กับขยะอาหารเป็นความพยายามในแต่ละวันของเรา ด้วยโปรแกรม WasteWatch และเทคโนโลยีการวัดของเสียอัจฉริยะ ทีมงานของเราสามารถบันทึกข้อมูลขยะอาหารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมทั้งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมเพื่อลดขยะอาหารที่เกิดขึ้นในครัวและเศษอาหารบนจานของผู้บริโภค

เรียนรู้เพิ่มเติม

ส่งเสริมตัวเลือกอาหารจากพืช

Assiette de légumes

จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) การเลี้ยงปศุสัตว์ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษทั้งหมด 14.5% ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มากกว่าการขนส่งทางอากาศทั่วโลกเกือบ 7 เท่า

การเลือกรับประทานอาหารที่ยั่งยืนเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เรากำลังสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของอาหารที่ทำจากพืชเป็นหลักเพื่อสร้างสมดุลใหม่ด้วยโปรตีนที่ยั่งยืนและตัวเลือกอาหารจากพืชในเมนูของเรา เราสนับสนุนให้ผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้วยการนำเสนออาหารที่ยั่งยืนและอาหารจากพืชแสนอร่อยในครัวกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างห่วงโซ่อุปทานคาร์บอนต่ำ

Fermier avec un vacheครึ่งหนึ่งของการปล่อยก๊าซคาร์บอนของโซเด็กซ์โซ่มาจากห่วงโซ่อุปทานของเรา โดยส่วนใหญ่มาจากสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม น้ำมันปาล์ม และกระดาษ ซึ่งเชื่อมโยงการตัดไม้ทำลายป่าเช่นกัน การทำให้แน่ใจว่าทุกๆ ยูโรที่เราใช้ไปจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อบุคคล ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การจัดหาอย่างรับผิดชอบของเรา สำหรับเสาหลักของระบบนิเวศตามธรรมชาติของแผนงานนี้ แนวทางของเราตั้งอยู่บนความทะเยอทะยานหลักสามประการ: การส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกันตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน และการปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากร

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ยั่งยืนของสหประชาชาติดังต่อไปนี้:

infographic of UNSDG goals