ดำเนินการให้บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่พ.ศ. 2509


โซเด็กซ์โซ่ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2509 โดย Pierre Bellon ณ เมืองมาร์แซย์ ประเทศฝรั่งเศส เราเป็นบริษัทหนึ่งเดียวของโลกที่ให้บริการบริหารจัดการครบวงจร ณ สถานที่ทำงานของลูกค้า บริการสิทธิประโยชน์และรางวัลแก่พนักงาน รวมถึงบริการดูแลในพื้นที่ส่วนบุคคลและที่อยู่อาศัย มากว่า 50 ปี อีกทั้งโซเด็กซ์โซ่ยังเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้บริการในการปฏิบัติงานของลูกค้า การสร้างทีมดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2547 ให้บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การบริหารงานวิศวกรรมอาคาร การบริการด้านอาหาร การบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการบริหารจัดการอาคาร เช่น การบริการด้านพนักงานทำความสะอาด การบริการรักษาความปลอดภัย และการบริการปรับภูมิทัศน์ ณ สถานที่ทำงานของลูกค้า ในกลุ่มสถานพยาบาล ลูกค้าองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม โรงเรียน รวมถึงกลุ่มลูกค้าเกี่ยวกับด้านพลังงานและทรัพยากร ซึ่งดำเนินการภายใต้แบรนด์โซเด็กซ์โซ่ อมฤต ผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สนอกชายฝั่ง

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส  ร่วมกันจัดตั้ง “บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จำกัด” ดำเนินกิจการร่วมค้าเพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง

ติดต่อโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย

โซเด็กซ์โซ่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 23 / 52-54 อาคารสรชัยชั้น 17 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร

ติดตามโซเด็กซ์โซ่ได้ที่ LinkedIn