ความรับผิดชอบขององค์กรเป็นทั้งความจำเป็นและความท้าทายสำหรับทุกองค์กร และการปฏิบัติร่วมกันถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่จำเป็นสำหรับพันธมิตรทุกคน ความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบขององค์กรเราเป็นข้อได้เปรียบหลักสำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา ซึ่งสามารถพึ่งพาประสบการณ์ของเราเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของตนเอง

การระบุความท้าทายหลักในความรับผิดชอบขององค์กร

ในปี พ.ศ. 2562 โซเด็กซ์โซ่ได้ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยความยั่งยืนครั้งที่สองโดยได้รับการสนับสนุนจาก Business for Social Responsibility หรือ BSR เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการการวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยความยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาหารเพื่อสุขภาพและความยั่งยืน การลดขยะอาหาร อีกทั้งความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง ผลลัพธ์เหล่านี้ยังช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามความคิดริเริ่มและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการวิเคราะห์ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของเรา

Sodexo Analysis Materiality Matrix

 

ดาวน์โหลดตัวเต็มได้ที่นี่

ความมุ่งมั่นและเป้าหมายของเรา - เบทเทอร์ ทูมอโรว์ 2025 (Better Tomorrow 2025)

ทุกวันนี้ การเลือกเติบโตอย่างรับผิดชอบหมายถึงการไล่ตามและดำเนินการสร้างตัวเลือกที่ดีที่สุดต่อๆ ไป รวมถึงการมุ่งเน้นความปลอดภัย สุขภาพ และเคารพต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงวิธีการดูแลพนักงาน อาหารและบริการที่เราจัดหา และการดำเนินการของเราในฐานะพลเมืองดีขององค์กร

เบทเทอร์ ทูมอโรว์ 2025 นั้นเป็นแนวทางในการทำงานและชี้นำความก้าวหน้าของเราในประเด็นที่สำคัญที่สุด สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราโดยตรง ในขณะที่ในเรื่องอื่นๆ เราอาจส่งผลกระทบทางอ้อมได้

เบทเทอร์ ทูมอโรว์ 2025 นั้นเป็นไปตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่ง เปิดตัวในปี พ.ศ. 2558 โดยกำหนดเป้าหมายทั่วโลกใน 17 ประเด็นสำคัญที่รัฐบาล บริษัท และสังคมต้องนำมาพิจารณาเพื่อทำให้โลกเป็นที่เท่าเทียม ยุติธรรม และยั่งยืนมากขึ้นภายในปี พ.ศ. 2573 ด้วยเหตุนี้ แนวคิดทั้งหมดของเราจึงมีการปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านี้

An infographic stating Sodexo's Better Tomorrow Committments

ดาวน์โหลดตัวเต็มได้ที่นี่