โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยได้ให้บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การบริหารงานวิศวกรรมอาคาร การบริการด้านอาหาร การบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการบริหารจัดการอาคาร เช่น การบริการด้านพนักงานทำความสะอาด การบริการรักษาความปลอดภัย และการบริการปรับภูมิทัศน์ ณ สถานที่ทำงานของลูกค้า ในกลุ่มสถานพยาบาล ลูกค้าองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม โรงเรียน รวมถึงกลุ่มลูกค้าเกี่ยวกับด้านพลังงานและทรัพยากร ซึ่งดำเนินการภายใต้แบรนด์โซเด็กซ์โซ่ อมฤต ผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สนอกชายฝั่ง

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส ร่วมกันจัดตั้ง “บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จำกัด” ดำเนินกิจการร่วมค้าเพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง