โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ให้บริการบริหารอาคารแบบครบวงจร เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้า ทั้งบริการด้านอาหาร บริการด้านเทคนิคและวิศวกรรมอาคาร และบริการทั่วไป เช่น บริการทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย และบริการดูแลสวนภูมิทัศน์ โดยออกแบบบริหารและนำเสนอบริการ On-Site เต็มรูปแบบ ครอบคลุมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น องค์กรทั่วไป สถานพยาบาล สถานศึกษา และองค์กรในพื้นที่ห่างไกลด้านพลังงานและทรัพยากร ซึ่งดำเนินการภายใต้แบรนด์โซเด็กซ์โซ่ อมฤต ผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และอมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส ร่วมกันจัดตั้ง “บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จำกัด” ดำเนินกิจการร่วมค้าเพื่อให้บริการบริหารอาคารแบบครบวงจร ในนิคมอุตสาหกรรมและฐานการผลิตต่าง ๆ ในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมุ่งเน้นในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง

ปัจจุบัน โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ให้บริการมากกว่า 200 แห่ง ในทุกกลุ่มลูกค้า