รายละเอียดของคุณ
ข้อความของคุณ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

Your personal data will be processed by Sodexo to deal with your contact request, based on our legitimate interest to communicate with our websites’ visitors.

If you wish to exercise your data protection rights, please refer to our Privacy Policy.

ติดต่อโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย

โซเด็กซ์โซ่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 23 / 52-54 อาคารสรชัยชั้น 17 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร

ติดตามโซเด็กซ์โซ่ได้ที่ LinkedIn