แนวทางของเรา

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา

โซเด็กซ์โซ่เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านอาหารแห่งแรกที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่ 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม เป้าหมายของเราในการลดการปล่อยคาร์บอน 34% ภายในปี พ.ศ. 2568 (อิงจากปี พ.ศ. 2560) ได้รับการอนุมัติโดย Science Based Targets initiative โดยจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ในความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เราจึงให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรับผิดชอบ วัตถุดิบของเราได้รับการคัดเลือกตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและความยั่งยืนที่เข้มงวด และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่นที่หลากหลายโดยทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่เห็นความสำคัญเดียวกันกับเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม

การผลิตที่ยั่งยืน

ห่วงโซ่การผลิตที่มีการควบคุมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบเป็นหนึ่งในแนวทางการป้องกันการสูญเสียมูลค่าของเรา สำหรับเราแล้ว การจัดการทรัพยากรเริ่มต้นด้วยการนำโซลูชั่นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้และวิธีการทางเลือก เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการแจกจ่ายอาหารที่จะไม่ถูกทิ้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

การบริโภคอย่างยั่งยืน

พฤติกรรมการกินของเราไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพของเราเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติในขณะเดียวกันก็มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย ด้วยความเชี่ยวชาญของพนักงานของเราและการร่วมมือที่แข็งแกร่งกับซัพพลายเออร์ของเรา ที่โซเด็กซ์โซ่ เรามีโอกาสที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อวิธีการจัดหา เสิร์ฟ และบริโภคอาหาร โดยมอบทางเลือกที่ยั่งยืนมากขึ้นแก่แขกของเราทุกวัน

เรียนรู้เพิ่มเติม