พนักงานของเราเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราและเป็นค่านิยมของเราทั้งในด้านจิตวิญญาณแห่งการบริการ การทำงานเป็นทีม และความก้าวหน้า

จริยธรรมมีความสำคัญต่อความสำเร็จของเราและเป็นเสาหลักของความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

เราจะไม่ยอมให้มีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม เช่น การทุจริตหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน เราเป็นและจะยังคงเป็นบริษัทที่ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สามารถไว้วางใจได้

เพื่อรักษาความไว้วางใจนี้ พนักงานและหุ้นส่วนของเราทั้งหมดตกลงที่จะเคารพหลักการทางจริยธรรมของเรา กล่าวคือ:

ความภักดี

ความห่วงใยในคุณภาพชีวิตหมายถึงการวางใจในความสัมพันธ์ของเรา โซเด็กซ์โซ่สร้างขึ้นบนรากฐานที่มั่นคงของความภักดีต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ตลอดจนความสัมพันธ์ที่จริงใจและเปิดเผยกับพวกเขา ความภักดีเป็นหนึ่งในรากฐานที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของเรา

ความโปร่งใส

นี่เป็นหลักการสำคัญสำหรับโซเด็กซ์โซ่ที่นำไปใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างต่อเนื่องทั้ง ลูกค้า ผู้บริโภค พนักงาน ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไป เรารับรองว่าทุกคนจะได้รับแจ้งอย่างชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ คำมั่นสัญญา และประสิทธิภาพของเรา

ความซื่อสัตย์

เราไม่ยอมรับและขอประณามการปฏิบัติทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม ไม่ว่าธุรกิจของเราจะดำเนินการที่ใดในโลก เราแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานของเรา และคาดหวังให้พวกเขาปฏิเสธการทุจริตและความไม่เป็นธรรม

เคารพต่อสิทธิมนุษยชน

มนุษยชาติเป็นศูนย์กลางของธุรกิจของเรา โซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ อายุ เพศ ความเชื่อ ศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตหมายถึงการปฏิบัติต่อแต่ละคนด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และพิจารณา