แนวทางของเรา

ความรับผิดชอบขององค์กร

ตั้งแต่โซเด็กซ์โซ่ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ความรับผิดชอบขององค์กรเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้าในขณะนั้น และเป็นแนวคิดที่เราได้ทำงานและพัฒนาเมื่อบริษัทของเราเติบโตขึ้น แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นมากขึ้นกว่าเดิม เพราะพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้บริโภค และผู้ถือหุ้นคาดหวังการเติบโตของเราเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั่วโลก

อ่านต่อ

ความยั่งยืน

ตั้งแต่เมนูรักษาสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและชุมชนของเรา ไปจนถึงการจัดหาอย่างรับผิดชอบและการเตรียมอาหาร นี่คือหน้าที่ของเราในฐานะผู้ให้บริการที่จะสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจในทุกที่ที่เราทำได้

อ่านต่อ

การเติบโตที่เป็นเอกภาพ

ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลคือสิ่งที่ทำให้การเป็นหุ้นส่วนของเราและชุมชนที่เราให้บริการมีความเข้มแข็ง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทุกที่ที่เราดำเนินการ เพื่อสนับสนุนชุมชนโดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพวกเขา และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

อ่านต่อ

การกำกับดูแลและวิถีปฏิบัติที่รับผิดชอบ

ความมุ่งมั่นของเราต่อความรับผิดชอบขององค์กรเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างที่แข็งแกร่งซึ่งตรงตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนช่วยในการดำเนินงานทั่วโลกของเรา ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของเราและในกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา เราได้รวมเอาหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบขององค์กร และถ่ายทอดออกมาให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและพันธมิตรของเรา

อ่านต่อ

Our Commitments

As a community, we’re only as strong as the impact we make. Our ethical principles enable us to care for the people we help and the people we work with.

Read more