เราไม่ได้มีพนักงาน เรามีเพื่อนร่วมทีม

สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง

คุณจะสร้างทีมที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวได้อย่างไร? ต้องดูแลคุณภาพชีวิตของแต่ละคน ยึดมั่นในคุณค่าของหัวใจในการบริการ หัวใจของทีมและหัวใจของความก้าวหน้า ต้องรักษาหลักการทางจริยธรรม เช่น ความภักดี ความเคารพ และความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

ความก้าวหน้าบนความแตกต่าง

ความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างคือเรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถทำให้เราบริหารองค์กรภายใต้จริยธรรม มุมมองที่หลากหลายสามารถส่งเสริมการวางแผนอนาคตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงลงทุนในแคมเปญและการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย

ความมั่นคงที่เกิดจากครอบครัว

ธุรกิจซึ่งดำเนินกิจการโดยครอบครัวนั้นแตกต่างจากที่อื่น พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มั่นคงได้อย่างยอดเยี่ยม และมีเคล็ดลับในการรักษาพนักงานของพวกเขาได้ในระยะยาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โซเด็กซ์โซ่เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวที่อุทิศตนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

ประวัติของเรา

ความมั่นคงที่เกิดจากครอบครัว

ธุรกิจซึ่งดำเนินกิจการโดยครอบครัวนั้นแตกต่างจากที่อื่น พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มั่นคงได้อย่างยอดเยี่ยม และมีเคล็ดลับในการรักษาพนักงานของพวกเขาได้ในระยะยาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โซเด็กซ์โซ่เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวที่อุทิศตนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

รางวัลของเรา