รางวัลต่างๆ ที่เราได้รับ

S&P Global Sustainability Yearbook

ในปี พ.ศ. 2565 เป็นปีที่ 15 ติดต่อกันที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีคะแนนสูงสุดในอุตสาหกรรมด้านประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนที่ยอดเยี่ยม

2021 DiversityInc Hall of Fame Company

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 โซเด็กซ์โซ่ได้รับเลือกให้เป็น DiversityInc Hall of Fame company ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 13 แล้วที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านความหลากหลายสูงสุดจาก DiversityInc

อ่านต่อ

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index)

เป็นปีที่ 17 ติดต่อกันที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดของร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในดัชนี S&P Global Dow Jones Sustainability World โซเด็กซ์โซ่ได้รับคะแนนที่ดีที่สุดในภาคส่วน "ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน" ด้วยคะแนน 75 จาก 100 (เพิ่มขึ้น 2 คะแนนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นการประเมินความยั่งยืนของบริษัท

อ่านต่อ

ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศของ Bloomberg (Bloomberg Gender-Equality Index)

โซเด็กซ์โซ่ได้รวมอยู่ในดัชนีความเท่าเทียมทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI) เป็นปีที่สี่ติดต่อกันในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งดัชนีนี้จะแยกบริษัทต่างๆ ที่มุ่งมั่นที่จะมีความโปร่งใสในการรายงานเรื่องเพศสภาพและส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้หญิงในที่ทำงาน

อ่านต่อ

RobecoSAM "Sustainability Yearbook"

ในปี พ.ศ. 2563 โซเด็กซ์โซ่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีคะแนนสูงสุดในอุตสาหกรรมติดต่อกันเป็นปีที่ 13 ในด้านประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนอันยอดเยี่ยม การยอมรับนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในแผนงานความรับผิดชอบขององค์กร (แผนเบทเทอร์ ทูมอโรว์ 2025) และการเป็นผู้นำของเราในการแก้ไขปัญหาระดับโลก

ดัชนี FTSE4Good Index

โซเด็กซ์โซ่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE4Good หลังจากการตรวจสอบเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 FTSE4Good Index Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของบริษัทต่างๆ ที่แสดงแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เข้มงวด

EcoVadis

EcoVadis เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพความรับผิดชอบขององค์กร การประเมินครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 โซเด็กซ์โซ่ได้รับรางวัลระดับแพลตตินั่ม ทำให้เราอยู่ใน 1% แรกของบริษัทที่มีการประเมินดังกล่าว

Carbon Disclosure Project (CDP)

เป็นครั้งแรกที่โซเด็กซ์โซ่ได้เกรด A โดยเข้าร่วมบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูง 270 แห่งจากกว่า 9,500 แห่ง การยอมรับนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในกลยุทธ์คาร์บอนของเรา ซึ่งรวมถึงเป้าหมายที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของข้อตกลงปารีสเพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ตลอดจนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อลดการปล่อยมลพิษและความโปร่งใสในการรายงาน

ดัชนีความหลากหลายทางเพศ EWOB (EWOB Gender Diversity Index)

โซเด็กซ์โซ่เป็นหนึ่งในผู้นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของดัชนีความหลากหลายทางเพศของ EWOB ในปี พ.ศ. 2562 โดยดัชนีความหลากหลายทางเพศของ EWOB (EWOB GDI) เป็นการศึกษาในวงกว้างครั้งแรกเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศภายในหน่วยงานบริหารและการตัดสินใจของบริษัท STOXX 600 ในยุโรป