รางวัลต่างๆ ที่เราได้รับ

S&P Global Sustainability Yearbook

ในปี พ.ศ. 2565 เป็นปีที่ 15 ติดต่อกันที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีคะแนนสูงสุดในอุตสาหกรรมด้านประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนที่ยอดเยี่ยม

2022 DiversityInc Hall of Fame Company

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โซเด็กซ์โซ่ได้รับเลือกให้เป็น DiversityInc Hall of Fame company ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 14 แล้วที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านความหลากหลายสูงสุดจาก DiversityInc

#2 for gender balance within its governing bodies

โซเด็กซ์โซ่อยู่ในอันดับที่ 2 ด้านความสมดุลทางเพศภายในองค์กรที่กำกับดูแลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index)

เป็นปีที่ 17 ติดต่อกันที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดของร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในดัชนี S&P Global Dow Jones Sustainability World โซเด็กซ์โซ่ได้รับคะแนนที่ดีที่สุดในภาคส่วน "ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน" ด้วยคะแนน 75 จาก 100 (เพิ่มขึ้น 2 คะแนนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นการประเมินความยั่งยืนของบริษัท

อ่านต่อ

ดัชนี FTSE4Good Index

โซเด็กซ์โซ่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE4Good หลังจากการตรวจสอบเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 FTSE4Good Index Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของบริษัทต่างๆ ที่แสดงแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เข้มงวด

EcoVadis

EcoVadis เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพความรับผิดชอบขององค์กร การประเมินครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 โซเด็กซ์โซ่ได้รับรางวัลระดับแพลตตินั่ม ทำให้เราอยู่ใน 1% แรกของบริษัทที่มีการประเมินดังกล่าว

CDP’s Global Supply Chain Report 2021

รายงานห่วงโซ่อุปทานใหม่ของ CDP วิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เปิดเผยผ่าน CDP ในปี 2564 จากซัพพลายเออร์องค์กรกว่า 11,400 ราย โซเด็กซ์โซ่ได้รับคะแนน "A" ที่แสดงถึงการดำเนินการของเราในการวัดผลและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมภายในห่วงโซ่อุปทาน

CDP (formely Carbon Disclosure Project)

ตั้งแต่ปี 2552 โซเด็กซ์โซ่ได้ดำเนินการตามคำขอข้อมูลประจำปีของ CDP ในปีนี้ โซเด็กซ์โซ่ได้รับคะแนน “B” คะแนนของเราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรป และค่าเฉลี่ยของกลุ่มบาร์ โรงแรม และร้านอาหารที่ B- และเท่ากับคะแนนเฉลี่ยทั่วโลก การยอมรับนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในกลยุทธ์คาร์บอนของเรา

European Women on Boards

โซเด็กซ์โซ่ได้รับการยอมรับจาก European Women on Boards อีกครั้งว่ามีธรรมาภิบาลที่สมดุลทางเพศ โซเด็กซ์โซ่ได้อันดับสองในฝรั่งเศสและอันดับที่หกในรายชื่อบริษัทในยุโรป 668 บริษัท ในรายงานดัชนีความหลากหลายทางเพศของสตรีแห่งยุโรปประจำปี 2564

2021 Best-of-the-Best Corporations for Inclusion

โซเด็กซ์โซ่ได้รับรางวัล Best-of-the-Best Corporations for Inclusion ประจำปี 2564 จากหอการค้า LGBT แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NGLCC) ซึ่งเป็นเสียงทางธุรกิจของชุมชน LGBT โดยร่วมมือกับพันธมิตรใน National Business Inclusion Consortium (NBIC)