รางวัลต่างๆ ที่เราได้รับ

S&P Global Sustainability Yearbook

ในปี 2567 เป็นปีที่ 17 ติดต่อกันที่เราได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายงานความยั่งยืนประจำปีของ S&P Global โซเด็กซ์โซ่ติดอันดับ 10% แรกของบริษัทประเภท "ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน" ในความเป็นเลิศของผลการดำเนินงานในแง่ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

2022 DiversityInc Hall of Fame Company

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โซเด็กซ์โซ่ได้รับเลือกให้เป็น DiversityInc Hall of Fame company ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 14 แล้วที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านความหลากหลายสูงสุดจาก DiversityInc

#1 for gender balance within its governing bodies

โซเด็กซ์โซ่อยู่ในอันดับที่ 1 ด้านความสมดุลทางเพศภายในองค์กรที่กำกับดูแลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2565

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index)

เป็นปีที่ 19 ติดต่อกันที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดของร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในดัชนี S&P Global Dow Jones Sustainability World

ดัชนี FTSE4Good Index

โซเด็กซ์โซ่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE4Good หลังจากการตรวจสอบเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 FTSE4Good Index Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของบริษัทต่างๆ ที่แสดงแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เข้มงวด

EcoVadis

EcoVadis เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพความรับผิดชอบขององค์กร การประเมินครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 โซเด็กซ์โซ่ได้รับรางวัลระดับแพลตตินั่ม ทำให้เราอยู่ใน 5% แรกของบริษัทที่มีการประเมินดังกล่าว

2021 Best-of-the-Best Corporations for Inclusion

โซเด็กซ์โซ่ได้รับรางวัล Best-of-the-Best Corporations for Inclusion ประจำปี 2564 จากหอการค้า LGBT แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NGLCC) ซึ่งเป็นเสียงทางธุรกิจของชุมชน LGBT โดยร่วมมือกับพันธมิตรใน National Business Inclusion Consortium (NBIC)

CDP Climate Ranking

โซเด็กซ์โซ่มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 346 บริษัทในการจัดอันดับสภาพภูมิอากาศของ CDP จากบริษัททั้งหมด 21,000 แห่งที่ได้คะแนน ซึ่งคิดเป็นสองในสามของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั่วโลก การยอมรับโดย CDP นี้เป็นการรับทราบถึงความก้าวหน้าของเราในเรื่องความมุ่งมั่นด้านสภาพภูมิอากาศของเรา ทั้งในด้านประสิทธิภาพและความโปร่งใส

Equileap global ranking on gender equality

โซเด็กซ์โซ่เป็นบริษัทที่มีผลงานดีที่สุดด้านความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลกอีกครั้ง ในรายงานและการจัดอันดับความเท่าเทียมทางเพศประจำปี 2567 จาก Equileap ผู้นำองค์กรที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย และการรวมไว้ในภาคองค์กร โซเด็กซ์โซ่ยังเป็นส่วนหนึ่งของ 10 บริษัทชั้นนำในฝรั่งเศสอีกด้วย ซึ่งก็คือประเทศที่ได้รับคะแนนสูงสุดในด้านความเท่าเทียมทางเพศขององค์กร

GEEIS certified

Gender Equality European and International Standard (GEEIS) เป็นมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับสำหรับบริษัทที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเพื่อความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน โซเด็กซ์โซ่ได้รับการรับรอง GEEIS ตั้งแต่ปี 2561 และเป็นสมาชิกของ Arborus Fondation ในปี 2565 ใบรับรองของเราได้รับการต่ออายุโดยได้รับการจัดอันดับสูงสุดที่ระดับ 5/5

2023 CDP Supplier Engagement Leaderboard

โซเด็กซ์โซ่เป็นหนึ่งในบริษัทกว่า 450 แห่งของการจัดอันดับการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ของ CDP ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับการยอมรับเนื่องจากการดำเนินการในการวัดและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในโซ่อุปทานของเรา

บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก

เราได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน "บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2567" ของ Ethisphere Companies" Ethisphere เป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เราภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งใน 136 บริษัทที่ได้รับเกียรติและยังเป็นบริษัทเดียวในอุตสาหกรรมบริการอาหารที่ได้รับรางวัลนี้