นี่คือความภาคภูมิใจที่เราได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล

เราภูมิใจกับรางวัลที่เราได้รับเป็นอย่างมาก และเราอยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อขอบคุณพนักงานทั้งหมด 422,000 คนของเราทั่วโลก ที่อุทิศตนและมุ่งมั่นทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น แม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อคว้ารางวัล แต่การยกย่องเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันให้กับทีมของเราได้ว่าการบริการที่เน้นบุคลากรของเราสามารถสร้างความแตกต่างที่ส่งผลกระทบได้

International Organization for Standardization

การรับรองเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่สำคัญที่เราดำเนินการในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการจัดการความปลอดภัย ด้วยความทุ่มเทของพนักงานทุกคน เรายังคงเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความแตกต่างให้กับสังคม