Serving food

 

ความร่วมมือในด้านสภาพภูมิอากาศของเรา

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2583 โดยเป็นบริษัทให้บริการอาหารแห่งแรกที่มีส่วนร่วมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) อย่างเต็มที่

 

โซเด็กซ์โซ่เร่งการดำเนินการที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนลง 34% ภายในปี พ.ศ. 2568 (เทียบกับปี พ.ศ. 2560) ซึ่งเป้าหมายนี้ได้รับการอนุมัติจากองค์กร Science Based Targets Initiative (SBTi)

เราส่งเสริมอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่น่าทานและพัฒนาความเชี่ยวชาญของเชฟในการทำอาหารแบบยั่งยืนโดยใช้ผักเป็นส่วนประกอบ โดยความมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย Net Zero นี้ จะช่วยเสริมสร้างจุดยืนในฐานะผู้นำระดับโลกในด้านอาหารแบบยั่งยืนและประสบการณ์การทานอาหารที่ล้ำค่า

“ความตั้งใจหลักในการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2583 นี้ เป็นส่วนสำคัญของความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในด้านอาหารแบบยั่งยืนและประสบการณ์การทานอาหารที่ล้ำค่า เราจึงค่อยๆ เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานกันอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ การสร้างผลกระทบเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญที่โซเด็กซ์โซ่ยึดถือมาโดยตลอด และในปัจจุบันเราก็พยายามพัฒนาให้ไกลยิ่งขึ้น เนื่องจากยังมีความท้าทายที่ต้องเผชิญอีกมากมายที่ต้องใช้ความร่วมมือจากพวกเราทุกคน ทั้งซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้บริโภค และพนักงานของเรา”

Spread of healthy food

   

   Anna Notarianni

    Group Chief Impact Officer

 

 

ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมีส่วนร่วม

99% ของการปล่อยคาร์บอนของเราเป็นการปล่อยทางอ้อม โดยมาจากห่วงโซ่อุปทาน การใช้พลังงานที่ไซต์งานลูกค้า และขยะอาหาร ดังนั้น เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนลง 90% เราจึงต้องค่อยๆ เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ส่งผลต่อห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบ เพราะฉะนั้น โซเด็กซ์โซ่จะทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จด้วยความร่วมมือจากทุกคนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งพนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าของเรา

 

4 หลักในการลดการปล่อยคาร์บอนโดยรวมของเรา

 

 

ร่วมมือกับซัพพลายเออร์Cityskape

เพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบในการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืนและสนับสนุนความพยายามของซัพพลายเออร์ เราร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในการลดการปล่อยคาร์บอน โดยเลือกผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่เหมาะสมให้กับซัพพลายเออร์

เรามุ่งมั่นที่จะใช้ห่วงโซ่อุปทานที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี พ.ศ. 2573 สำหรับผลิตภัณฑ์หลัก ดังต่อไปนี้ น้ำมันปาล์ม ถั่วเหลือง เนื้อวัว และผลิตภัณฑ์กระดาษ และกำหนดว่าจะลดการตัดไม้ทำลายป่าสำหรับน้ำมันปาล์ม เนื้อวัว และกระดาษภายในปี พ.ศ. 2568

โซเด็กซ์โซ่จะเน้นพัฒนาแหล่งทรัพยากรท้องถิ่นและลดขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานให้สั้นลงต่อไป

 

 

 
 
 

อบรมให้ทีมของเรามีส่วนร่วมCityskape

เพื่อมอบทางแก้ปัญหาที่น่าพอใจ ดีต่อสุขภาพ เอร็ดอร่อย และยั่งยืนแก่ลูกค้าและผู้บริโภคของเรา เราจึงกำหนดนิยามมื้ออาหาร “คาร์บอนต่ำ” ให้กับอาหารที่สร้างคาร์บอน 0.9 kgCO2e หรือน้อยกว่านั้นในการทำ ซึ่งจากนิยามนี้ รวมถึงความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของเชฟ เราจึงออกแบบสูตรอาหารแบบใหม่เพื่อให้มั่นใจว่า เราจะสามารถติดป้าย 70% ของอาหารจานหลักของเราว่า “คาร์บอนต่ำ” ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยโครงการต่างๆ ได้เริ่มดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ทั้งโครงการ “Future 50 Foods” “Sustainable Chef Challenge” รวมถึงการประเมินปริมาณการปล่อยคาร์บอนต่อจาน

 

 

 

 

 

 

“สิ่งสำคัญคือเราต้องเห็นความพยายามในการลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศในภาคการบริการอาหาร ว่าเป็นวิธีการสำคัญในการขับเคลื่อนให้ระบบอาหารทั้งระบบเปลี่ยนแปลงได้ เรายินดีที่โซเด็กซ์โซ่ให้ความสำคัญกับการส่งมอบอาหารคาร์บอนต่ำในปริมาณมาก ภายในปี พ.ศ. 2573 และคาดหวังที่จะทำงานร่วมกันกับโซเด็กซ์โซ่ต่อไปในขณะที่พวกเขามุ่งจะบรรลุเป้าหมายนี้”  

Jo Trewern

Head of Consumption at WWF UK

 

 

Cityskapeลดการใช้พลังงานของลูกค้าของเรา

ความพยายามในการลดการปล่อยคาร์บอนที่เกิดจากการดำเนินงานของเราส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปล่อยคาร์บอนของลูกค้า เราจะค่อยๆ พัฒนาวิธีเตรียมการลดการใช้พลังงาน ด้วยเหตุนี้ เราจะอบรมผู้จัดการไซต์งานทุกคนเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติใหม่ภายในปี พ.ศ. 2570 และทำให้มั่นใจว่าอาหารทุกจานที่เสิร์ฟได้มีการตระหนักถึงเรื่องพลังงาน โดยในฐานะสมาชิก RE100 เรามุ่งมั่นที่จะใช้เพียงพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในการดำเนินงานหลักภายในปี พ.ศ. 2568 และสนับสนุนให้ลูกค้าของเราใช้วิธีเดียวกันนี้ โดยนำข้อเสนอด้านการจัดการพลังงานของเราไปปรับใช้

 

 

 

 

 

เร่งต่อสู้กับปัญหาขยะอาหารCityskape

เราจะขยายการดำเนินโครงการ WasteWatch ให้มากถึง 85% ของไซต์งานภายในปี พ.ศ. 2568 เพื่อลดขยะอาหาร โดยโครงการ WasteWatch จะช่วยลดขยะอาหารลง 50% ภายในปี พ.ศ. 2568 นอกจากนี้ เรายังคงความร่วมมือกับองค์กร International Food Waste Coalition (IFWC) ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง และเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือ Champions 12.3 เพื่อเป็นแรงผลักดันและร่วมมือกับรัฐบาล ธุรกิจต่างๆ และสถาบันต่างประเทศ ในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

 

          

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • -27.0%

    การลดการปล่อยคาร์บอน Scope 1 2 และ 3 (เทียบกับปี พ.ศ. 2560)

  • 26.2%

    ใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในการดำเนินงานหลักของเรา

  • -41.5%

    ลดขยะอาหารในไซต์งานที่ดำเนินโครงการ WasteWatch

Did you know?

การปล่อยคาร์บอน Scope 1 และ 2 คิดเป็น 1% ของคาร์บอนฟุตพรินต์ของโซเด็กซ์โซ่ เช่น เชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง หรือการทำความร้อนในอาคารที่เราเป็นเจ้าของ พลังงานที่บริษัทใช้ (ไฟฟ้า การทำความเย็น ฯลฯ)

การปล่อยคาร์บอน Scope 3 คิดเป็น 99% ของคาร์บอนฟุตพรินต์ของโซเด็กซ์โซ่ ซึ่งมาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานของเรา (ซัพพลายเออร์ ผู้บริโภค ผู้ให้บริการ ฯลฯ)

ตามคำแนะนำสำหรับบริษัทต่างๆ ขององค์กร Science Based Target initiative (SBTi) สำหรับโซเด็กซ์โซ่แล้ว Net Zero ส่งผลให้การปล่อยคาร์บอนของเราลดลง 90% ภายในปี พ.ศ. 2583 (เทียบกับปี พ.ศ. 2560) และกำจัดคาร์บอนอีก 10% ที่เหลือด้วยการพัฒนาการดักจับและจัดเก็บคาร์บอน

สำหรับโซเด็กซ์โซ่ ‘การปล่อยคาร์บอน’ เป็นคำย่อของคำว่า ‘การปล่อยก๊าซเรือนกระจก’