โซเด็กซ์โซ่ก่อตั้งขึ้นในเมืองมาร์เซย์ในปี พ.ศ. 2509 โดยคุณปิแอร์ เบลลอนในฐานะบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็ก ค้นพบการเดินทางของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ที่นี่...

Video