สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

โควิด-19: การสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่างต้องหยุดชะงักลงจากการล็อกดาวน์และมาตรการต่างๆ โซเด็กซ์โซ่จึงพร้อมที่จะช่วยคุณสร้างความปลอดภัย สุขอนามัยและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถกลับไปทำงานได้อีกครั้งอย่างปลอดภัย

socially-engaged workplace

กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค: ทำให้องค์กรของคุณเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย

เรามีความสามารถในการสร้างแรงดึงดูดผู้มีความสามารถโดดเด่นเข้าสู่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราเข้าใจความต้องการของคนรุ่นใหม่ และเราพร้อมสร้างแรงขับเคลื่อนในสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรามั่นใจในคุณภาพและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมในองค์กรลูกค้าทั่วโลก

smart chef

กลุ่มเทคโนโลยี: ผู้นำด้านนวัตกรรม

เพื่อที่จะพัฒนาการให้บริการด้านคุณภาพชีวิต โซเด็กซ์โซ่ได้นำนวัตกรรมด้านดิจิทัลมาเป็นหัวใจหลักของการบริการ ที่ Sodexo Asia Pacific House เราใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงชีวิตการทำงานในทุกๆด้าน อย่างเช่นแพลตฟอร์มการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก IoT ที่ผสานเซ็นเซอร์ตรวจวัดความสบายกว่า 200 ตัวและแอพ Smart Chef และตู้เย็น RFID สำหรับการเข้าถึงอาหารที่สดใหม่

variety of working spaces support all styles of working

กลุ่มบริการระดับมืออาชีพ: ดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับมืออาชีพ

เราสามารถช่วยคุณรักษาความเป็นมืออาชีพชั้นนำ ด้วยการสร้างพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตามความพึงพอใจของพนักงาน เรานำเทคโนโลยีมาบูรณาการเพื่อช่วยให้พนักงานเกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต เช่นที่ Sodexo APAC House ซึ่งรูปแบบการจัดการสถานที่ทำงานของเรารองรับการทำงานได้ทุกรูปแบบพร้อมด้วยระบบ hot-desking ซึ่งช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์และประสิทธิผลภายในองค์กรได้

Co-workers looking at sheets of paper together and smiling

กลุ่มสื่อสารสนเทศ : การให้บริการที่เหนือความคาดหวังของพนักงาน

โซเด็กซ์โซ่ทราบดีว่า พนักงานทุกคนล้วนอยากทำงานร่วมกับบริษัทที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงพร้อมที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนและพลังบวกในการทำงานให้กับพนักงาน เราภาคภูมิใจที่จะนำเสนอบริการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสร้างความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รวมถึงทำให้ชีวิตการทำงานของพนักงานง่ายขึ้นอีกด้วย

10,000+

ลูกค้า

เราให้บริการลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย ในพื้นที่ของลูกค้ากว่า 15,000 แห่งทั่วโลกในทุกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม