โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส และผู้นำการบริการด้านอาหารระดับโลก เปิดตัวโครงการ “WasteWatch” เพื่อเดินหน้าต่อสู้กับขยะอาหาร พร้อมตั้งเป้าลดปริมาณขยะอาหาร 50% ทั่วโลกและประเทศไทยภายในปี 2568

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัท Leanpath กลุ่มธุรกิจที่ได้มาตรฐานสูงสุดในการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลก รวมทั้งมุ่งมั่นในการป้องกันขยะอาหารประจำวันในครัวโลกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่ทันสมัย

 

ปัจจุบัน โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ได้เริ่มนำร่องโครงการ “WasteWatch” โดยเข้าไปบริหารจัดการให้กับกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานสถานพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในเมืองไทยแล้ว  7 แห่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีการลดปริมาณขยะอาหารในองค์กรของลูกค้าแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนรัฐบาลในโครงการ Food Waste Managent ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการบริการจัดการเรื่องการสูญเสียอาหารและลดปริมาณขยะอาหารอย่างยั่งยืน

 

คุณอาร์โนด์ เบียเลคกิ ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน 1 ใน 3 ของอาหารที่ถูกผลิตในโลกนั้นกลายเป็นขยะอาหาร และ 8% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลมาจากขยะอาหารในแต่ละวัน โซเด็กซ์โซ่ เป็นผู้นำการบริการด้านอาหารระดับโลก ซึ่งเราได้ตระหนักถึงปัญหาระดับโลกนี้มาตลอดเวลา และวันนี้เราได้เร่งปฎิบัติในการต่อสู้กับขยะอาหารเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติที่กำลังอยู่ในท่ามกลางความหิวโหยทั่วโลกด้วยการปรับใช้จากโครงการ “WasteWatch” อย่างรวดเร็วสำหรับการบริหารจัดการให้แก่ลูกค้าของโซเด็กซ์โซ่ทั่วโลก ในขณะเดียวกันเรายังมุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถให้ก้บลูกค้าและผู้บริโภคที่เราให้บริการ รวมทั้งติดตามขยะอาหารในสถานที่ที่เราให้บริการว่ามีมากน้อยเพียงใด และจะเผยแพร่ตัวเลขเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โปรแกรมการทำงานจากโครงการ “WasteWatch” สามารถตอบโจทย์ช่วยเร่งการรณรงค์และจัดการกับขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าของเรา นอกจากนี้แล้วยังสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าในด้านเศรษฐกิจด้านการลดต้นทุน ด้านสิ่งแวดล้อมในการลดภาวะโลกร้อน ด้านสังคมเพื่อช่วยลดจำนวนผู้หิวโหยทั่วโลก และด้านกฎปฏิบัติในธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางที่ถูกต้อง และเนื่องจากโครงการ “WasteWatch” นี้เป็นแนวทางการบริการด้านอาหารแนวใหม่ ดังนั้น ทีมเชฟ และนักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดงานของเราจึงต้องผ่านการฝึกอบรมและมีการสนับสนุนให้คิดอย่างสร้างสรรค์ตามวิธีที่เราได้วางแผนการทำงานไว้ และเสิร์ฟอาหารเพื่อลดขยะที่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ซึ่งแนวทางการทำงานจากWasteWatch”  นี้จะช่วยป้องกันการสูญเสียอาหารโดยเฉลี่ย 50%  ที่ทีมงานของโซเด็กซ์โซ่สามารถเก็บข้อมูลของขยะอาหารในแต่ละวัน  แต่ละครัว ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ทำให้ทีมงานเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้การดำเนินงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามเป้าหมาย เพื่อช่วยยุติขยะอาหารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นขยะอาหารที่เกิดในครัวหรือขยะอาหารจากผู้บริโภคคุณอาโนด์ กล่าวเพิ่มเติม
 

กลยุทธ์และการดำเนินงานของโครงการ “WasteWatch”

  • การส่งมอบเป้าหมายการลดขยะอาหารโดยการวัด การจัดการ และการควบคุมขยะอาหาร
  • การมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภคผ่านการรายงานข้อมูลของขยะอาหาร
  • การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะพนักงานจะใช้เวลาน้อยลงในการจัดการกับขยะของเสีย
  • ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดผลกระทบต่อน้ำ พลังงาน และสภาพภูมิอากาศ
  • ลดการซื้ออาหาร และทิ้งอาหารน้อยลง
  • ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ เพราะขยะอินทรีย์จะลดน้อยลง

 

เกี่ยวกับ โซเด็กซ์โซ่


ก่อตั้งขึ้นในปี พ.. 2509 โดย มร. ปิแอร์ เบลง โซเด็กซ์โซ่ เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการการบริหารแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องด้วยโซเด็กซ์โซ่เล็งเห็นว่าคุณภาพชีวิตมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองค์กร โซเด็กซ์โซ่ให้บริการลูกค้า 100 ล้านคนต่อวัน ใน 64 ประเทศทั่วโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน 54 ปี และบริการที่หลากหลายกว่า 100 บริการ ไม่ว่าจะเป็นบริการต้อนรับ บริการรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอาคาร ตลอดจนบริการด้านอาหาร และการบริหารจัดการอุปกรณ์และอาคาร ความสำเร็จและผลงานที่โดดเด่นของโซเด็กซ์โซ่เกิดจากความมีอิสระขององค์กร รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนและความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมของพนักงานของโซเด็กซ์โซ่กว่า 420,000 คนทั่วโลกด้วย

กลับสู่สารบัญ

ติดต่อโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย

โซเด็กซ์โซ่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 23 / 52-54 อาคารสรชัยชั้น 17 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร

ติดตามโซเด็กซ์โซ่ได้ที่ LinkedIn