การดูแลอุปกรณ์การแพทย์

Published on : 16/11/2021
 • การดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยมและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานั้น นับเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเครื่องเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจสุขภาพของผู้ป่วยและรักษาโรคต่างๆ

  วันนี้ เรามาทำความรู้จักกับ คุณธนาวุฒิ กุลกำพล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ที่ได้ร่วมงานกับ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย มาเป็นเวลา 4 ปี ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปีในด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเคยทำงานร่วมกับบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ผ่านมา ทำให้คุณธนาวุฒิสามารถนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTM) จำนวน 3 ทีม เข้าให้บริการแก่ลุ่มลูกค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการงานบริการ ด้านงานบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี

  คุณธนาวุฒิได้เล่าให้ฟังถึงการทำงานตามไซต์งานว่า “ทีมวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจำตามโรงพยาบาล จะมีหน้าที่ดูแลตรวจสอบซ่อมบำรุงตามแผนหรืออุปกรณ์ที่ทำงานผิดปกติ นอกจากนี้ ยังต้องตรวจตราก๊าซทางการแพทย์และรื้อถอนอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกอย่างสามารถทำงานได้ดีและเพื่อให้มั่นใจว่าการวินิจฉัยและกระบวนการทางการแพทย์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น”

  image of thanavut standing with healthcare equipment

  คุณธนาวุฒิกับเครื่องมือแพทย์ที่ทีมงานรักษาให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม

  ส่วนการดูแลไซต์งานด้านสุขภาพที่มีขนาดเล็กที่อาจไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะกลุ่ม เราก็จะบริหารจัดการแบบทีมเคลื่อนที่ (Mobile Team) ที่สามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

  คุณธนาวุฒิกล่าวว่ารู้สึกพึงพอใจมาก เมื่อลูกค้าสามารถใช้อุปกรณ์การแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด กล่าวได้คือ หน้าที่ที่ทีมงานเราได้ปฏิบัติทุกวันนี้ก็เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้พวกเขากลับมาหายดี

  และถึงแม้ว่า คุณธนาวุฒิจะสั่งสมประสบการณ์มากว่า 20 ปีแล้วนั้น แต่เขาก็ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อยู่เสมอและถ้ามีโอกาสเขาต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านงานบริหารทรัพยากรอาคาร ด้านอาหาร และด้านการเงิน เพื่อส่งเสริมการเติบโตและความก้าวหน้าในสายอาชีพด้านสุขภาพให้กับ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ต่อไปในอนาคต


  หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์การแพทย์ของโซเด็กซ์โซ่ ติดต่อเราได้เลยวันนี้!