การให้การยอมรับ

การให้การยอมรับเป็นแหล่งที่มาของแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ ในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาความเชี่ยวชาญของเราในด้านการออกแบบระบบการให้การยอมรับนั้น พบว่าการให้รางวัลกับพนักงานที่มีผลการทำงานดี ช่วยกระตุ้นให้พวกเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและขยันขันแข็งมากขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ โดย 80 ของพนักงานจะทำงานหนักขึ้น เมื่อำด้รับการชื่นชมจากนายจ้าง

Quality of Life Dimension - Recognition (infographic) TH

 

การวิจัยเพิ่มเติม

วิธีไหนที่ดีที่สุดในการให้การยกย่องชมเชยการทำงานหนักของผู้อื่น? ในโลกธุรกิจ ความสำเร็จของการให้การยอมรับนั้นขึ้นอยู่กับว่าการให้รางวัลทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและเป็นที่เคารพนับถือในสิ่งที่พวกเขาทำได้หรือไม่ จากการศึกษาพบว่าความรู้สึกมีคุณค่าในหมู่อาจารย์มหาวิทยาลัยหมายความถึงระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง ในขณะที่สภาพแวดล้อมของไซต์งานที่อยู่ห่างไกลที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมด้านความปลอดภัย ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง วิธีการที่ดีที่สุดคือการให้รางวัลตอบแทนที่ตอบสนองความต้องการและตรงตามความสนใจเฉพาะของแต่ละบุคคล 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที Quality of Life Observer

บริการของเรามีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร

การศึกษาด้านการรับรู้ของบุคคลในเรื่องคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ในการให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ทำให้โซเด็กซ์โซ่สามารถระบุมิติของคุณภาพชีวิตได้ 6 ประการ ซึ่งบริการของโซเด็กซ์โซ่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เหล่านั้น

Icon - QOL Dimension - Ease and Efficiency Icon - QOL Dimension - Health and Wellbeing Icon - QOL Dimension - Personal Growth Icon - QOL Dimension - Physical Environment Icon - QOL Dimension - Recognitino Icon - QOL Dimension - Social Interactions

TH_RB_Leader_International_Survey 
การสำรวจระดับนานาชาตินี้แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ยังช่วยระบุผลลัพธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ อีกด้วย (อาทิ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ธุรกิจ ผลการดำเนินงานทางการเงิน และประสิทธิภาพขององค์กร