ความสะดวกสบายและประสิทธิภาพ

โลกในปัจจุบันวุ่นวายและยุ่งเหยิงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองที่กำลังมองหาบริการดูแลบุตรหลานที่ปลอดภัย ผู้บริหารที่ตารางงานแน่นและต้องรักษาความเป็นมืออาชีพ หรือพนักงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ไม่อยากพลาดการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว โซเด็กซ์โซ่พร้อมช่วยให้ทุกคนดำเนินชีวิตประจำวันอย่างราบรื่น

Quality of Life Dimension - Ease & Efficiency (infographic) TH

 

การวิจัยเพิ่มเติม

จากการวิจัยพบว่า 63 ของผู้ปกครองมีผลิตภาพในการทำงานที่ดีขึ้นเมื่อใช้บริการดูแลเด็กที่มีคุณภาพ บริการดูแลเด็กของโซเด็กซ์โซ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และทำให้ลูกค้ามั่นใจในเรื่องของพัฒนาการและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก โดยให้บริการที่สามารถปรับให้เหมาะสมตามตารางการทำงานของผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่ตอบสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการซักแห้ง ไปจนถึงการสำรองโต๊ะที่ร้านอาหาร หรือการวางแผนวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว บริการเหล่านี้ช่วยให้พนักงานออฟฟิศและพนักงานในโรงพยาบาลประหยัดเวลาในการทำงานได้เฉลี่ย 2.5 ชั่วโมง และยังรักษาระดับผลิตภาพไว้ได้ด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Quality of Life Observer

บริการของเรามีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร

การศึกษาด้านการรับรู้ของบุคคลในเรื่องคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ในการให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ทำให้โซเด็กซ์โซ่สามารถระบุมิติของคุณภาพชีวิตได้ 6 ประการ ซึ่งบริการของโซเด็กซ์โซ่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เหล่านั้น

Icon - QOL Dimension - Ease and Efficiency Icon - QOL Dimension - Health and Wellbeing Icon - QOL Dimension - Personal Growth Icon - QOL Dimension - Physical Environment Icon - QOL Dimension - Recognitino Icon - QOL Dimension - Social Interactions

TH_RB_Leader_International_Survey 
การสำรวจระดับนานาชาตินี้แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ยังช่วยระบุผลลัพธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ อีกด้วย (อาทิ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ธุรกิจ ผลการดำเนินงานทางการเงิน และประสิทธิภาพขององค์กร