สถานศึกษาแบบยั่งยืน

สถานศึกษาแบบยั่งยืน

สองสามปีที่ผ่านมา การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างมาก โซเด็กซ์โซ่ให้การสนับสนุนความพยายามเชิงรุกในการจำกัดผลกระทบที่ก่อให้เกิดต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันเหล่านี้

การลดและนำของเสียกลับมาใช้

เช่นเดียวกับสถาบันต่างๆ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทั้งหลายกำลังให้ความสำคัญกับการลดปริมาณของเสียอินทรีย์และอนินทรีย์ที่พวกเขาสร้างขึ้น และมองหาวิธีแก้ไขเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการนำของเสียกลับมาใช้ เหล่าผู้เชี่ยวชาญของโซเด็กซ์โซ่จึงร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในการออกแบบและนำโซลูชั่นที่เป็นรูปธรรมมาปฏิบัติใช้เพื่อเพิ่มระดับการนำของเสียกลับมาใช้ และลดผลกระทบที่เกิดจากการกำจัดของเสียแบบหลุมฝังกลบ

บริการอื่นๆ

ประสบการณ์สุดพิเศษของนักเรียน

ที่โซเด็กซ์โซ่ เราตระหนักดีว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การรับรองความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนคือหัวใจสำคัญ...

การประหยัดพลังงาน

งบประมาณก้อนใหญ่ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ถูกใช้ไปกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สำหรับสถาบันที่มีนักศึกษาจำนวนหลายพันคน...

การออกแบบและก่อสร้าง

ในหลายประเทศ โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอหรือจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้ทันสมัย ดังนั้น องค์ความรู้ของโซเด็กซ์โซ่จึง...

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่