การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน

งบประมาณก้อนใหญ่ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ถูกใช้ไปกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สำหรับสถาบันที่มักมีนักศึกษาหลายพันคน การลดปริมาณการบริโภคพลังงานจึงนับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

การควบคุมการบริโภค

โซเด็กซ์โซ่เข้าใจดีว่าการประหยัดพลังงานแบบยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากปฏิบัติตามกระบวนการแบบเบ็ดเสร็จมากกว่าการทำทีละขั้นตอน ดังนั้นเราจึงมีนโยบายให้ผู้เชี่ยวชาญของเราออกแบบระบบจัดการพลังงานขึ้นเพื่อช่วยให้หุ้นส่วนของเราสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของพวกเขาได้สำเร็จ

บริการอื่นๆ

ประสบการณ์สุดพิเศษของนักเรียน

ที่โซเด็กซ์โซ่ เราตระหนักดีว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การรับรองความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนคือหัวใจสำคัญ...

สถานศึกษาแบบยั่งยืน

สองสามปีที่ผ่านมา การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างมาก โซเด็กซ์โซ่ให้การสนับสนุน...

การออกแบบและก่อสร้าง

ในหลายประเทศ โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอหรือจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้ทันสมัย ดังนั้น องค์ความรู้ของโซเด็กซ์โซ่จึง...

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่