การออกแบบและก่อสร้าง

การออกแบบและก่อสร้าง

ในหลายประเทศ โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอหรือจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้ทันสมัย ดังนั้น องค์ความรู้ของโซเด็กซ์โซ่จึงเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างหรือต่อเติมและดูแลให้โครงการต่างๆ อยู่ภายในงบประมาณและกำหนดการ

การกำกับควบคุมงานบริหารโครงการที่มีความซับซ้อน

วิศวกรและช่างเทคนิคของโซเด็กซ์โซ่รับผิดชอบงานบริหารโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงการเลือกและติดตั้งห้องเรียน ที่พักภายในวิทยาเขต โรงยิม ฯลฯ ความเชี่ยวชาญของเราเป็นที่ต้องการอย่างมากในด้านการออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานสำหรับอาคาร องค์กรภายใน และอุปกรณ์ต่างๆ


สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)


img_AIT 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย "สีเขียว" ด้วยการปกป้องและส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมมีความเขียวชอุ่มสมบูรณ์ขึ้นด้วยการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ภายในเขตมหาวิทยาลัย การใช้พลังงานจากมวลชีวภาพ (Biomass) การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย และการกระตุ้นการรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น และด้วยสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับโซเด็กซ์โซ่ AIT จึงได้เปลี่ยนแปลงวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตรงกับความทะเยอทะยานด้านการเติบโตของสถาบัน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้นำเพื่อดึงดูดนักศึกษาจากทั่วเอเชียและทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม >

บริการอื่นๆ

ประสบการณ์สุดพิเศษของนักเรียน

ที่โซเด็กซ์โซ่ เราตระหนักดีว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การรับรองความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนคือหัวใจสำคัญ...

สถานศึกษาแบบยั่งยืน

สองสามปีที่ผ่านมา การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างมาก โซเด็กซ์โซ่ให้การสนับสนุน...

การประหยัดพลังงาน

งบประมาณก้อนใหญ่ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ถูกใช้ไปกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สำหรับสถาบันที่มีนักศึกษาจำนวนหลายพันคน...

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่