สุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์

สุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์

เด็กๆ ที่เป็นโรคอ้วนเมื่ออายุ 6 ปี มีโอกาสร้อยละ 90 ที่จะเป็นโรคอ้วนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ นี่จึงเป็นการตอกย้ำความสำคัญในการสอนเด็กๆ ตั้งแต่อายุน้อย เพื่อให้เด็กๆ สามารถตัดสินทางเลือกในการรับประทานอาหารที่หลากหลาย ได้สมดุล และดีต่อสุขภา

โซเด็กซ์โซ่สนับสนุนความพยายามในการให้ความรู้ในห้องเรียนและโรงอาหาร เพื่อสอนให้เด็กๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายผ่านป้ายของโครงการและกิจกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีต่างๆ

บริการอื่นๆ

อาหารที่มีสมดุล

โซเด็กซ์โซ่คือผู้สนับสนุนรายใหญ่ของโครงการมากมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ลดวิกฤตสุขภาพทั่วโลก

สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตและเรียนรู้

การยึดถือแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและประสิทธิภาพของสถานศึกษาทำให้โรงเรียนมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่