อาหารที่มีสมดุล

อาหารที่มีสมดุล

ภาวะทุพโภชนาการและโรคอ้วนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดกระแสความห่วงใยไปทั่วโลก ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา โซเด็กซ์โซ่คือผู้สนับสนุนรายใหญ่ของโครงการมากมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ลดวิกฤตสุขภาพทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของการมีโภชนาการที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

โซเด็กซ์โซ่ให้บริการอาหารเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในหลายสถาบัน:
- สถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
- โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
- โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติกรุงเทพ

บริการอื่นๆ

Health and Well-being

Children that are obese at age 6 have a 90% chance of being obese as an adult.

สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตและเรียนรู้

การยึดถือแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและประสิทธิภาพของสถานศึกษาทำให้โรงเรียนมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่