สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตและเรียนรู้

สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตและเรียนรู้

การยึดถือแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและประสิทธิภาพของสถานศึกษาทำให้โรงเรียนมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โรงเรียนซึ่งมีอาคารสถานที่และศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จและการเรียนของนักเรียน และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ปกครองใช้ตัดสินใจเลือกโรงเรียนสำหรับบุตรหลานอีกด้วย นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ดียังสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชมแห่งการเรียนรู้ได้อีกด้วย

การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบยั่งยืน

เราคือผู้นำด้านการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ซึ่งมีความสะดวกสบาย สร้างสรรค์ และปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนและมาตรฐานการรับรอง LEED เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนและลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprints) เนื่องจากการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น สถาบันต่างๆ จึงต้องการใช้บริการของบริษัทมากขึ้นเช่นกัน

สภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายมีส่วนช่วยยกระดับของชีวิตและความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ เช่นเดียวกับการมีสมาธิและทุ่มเทให้กับงานของบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน แผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของเราออกแบบขึ้นเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของโรงเรียนและควบคุมการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเวลาเดียวกัน

บริการอื่นๆ

อาหารที่มีสมดุล

โซเด็กซ์โซ่คือผู้สนับสนุนรายใหญ่ของโครงการมากมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ลดวิกฤตสุขภาพทั่วโลก

สุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์

ด็กที่เป็นโรคอ้วนเมื่ออายุ 6 ปีมีโอกาสร้อยละ 90 ที่จะเป็นโรคอ้วน

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่