Education

โซเด็กซ์โซ่ให้บริการโซลูชั่นที่ออกแบบเฉพาะสำหรับระดับอนุบาล ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความปลอดภัยสำหรับทุกนักเรียนผู้ปกครองและพนักงาน

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โซเด็กโซ่เชื่อว่าคุณภาพชีวิตเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำงานส่วนบุคคลและส่วนรวม ซึ่งยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก พบกับบทความ กรณีศึกษา บทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารต่างๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม

การสำรวจไลฟ์สไตล์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติปี 2560

ค้นพบประเด็นหลักๆของผลการสำรวจจากความเห็นของนักศึกษากว่า 4,000 คน ใน 6 ประเทศทั่วโลก (ประเทศจีน อินเดีย อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) เพื่อได้จะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาควบคู่ไปกับเส้นทางด้านการเรียนหนังสือ และวิธีการที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น