การปรับปรุงคุณภาพชีวิต : ความท้าทายสำคัญของโรงพยาบาลในปัจจุบัน

โรงพยาบาลไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาโรคเท่านั้น หัวใจสำคัญของทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นคือการดูแลผู้ป่วยซึ่งมีความอ่อนแอทางกายและส่วนมากมักรวมถึงทางใจ อีกทั้งยังต้องถูกแยกห่างจากความสะดวกสบายที่มีในชีวิตประจำวันตามปกติและเมื่ออยู่กับครอบครัว ดังนั้นคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยทั้งหลาย

ในปัจจุบัน การรับประกันบริการที่ดีเลิศภายใต้ราคาที่ดีที่สุดคือกุญแจสำคัญของโรงพยาบาล เมื่อสถานพยาบาลตระหนักว่าบริการด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพที่มีประสิทธิภาพ โซเด็กซ์โซ่พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและเหมาะสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ครอบครัว และบุคคลากรทางการแพทย์

4 ขั้นตอนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย

การสนับสนุน: การต้อนรับที่อบอุ่นและความช่วยเหลือในการปรับตัวสามารถลดความเครียดของผู้ป่วยได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คอิน ความเอาใจใส่ของโซเด็กซ์โซ่จะให้บริการและช่วยเหลือแนะนำผู้ป่วยตลอดช่วงของการรักษาพยาบาล

ความสะดวกสบาย: มื้ออาหารสามารถช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยให้หายเร็วขึ้นได้ ในฐานะบริษัทเอกชนผู้จ้างงานนักกำหนดอาหารจำนวนมากที่สุดในโลก โซเด็กซ์โซ่นำเสนอทางเลือกอาหารที่คัดเลือกเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วย ซึ่งอาหารที่สั่งจากเมนูและบริการนำส่งล้วนผ่านการคัดเลือกแล้วว่าตรงตามข้อกำหนดทางโภชนาการและความชอบของผู้ป่วย

ความเป็นส่วนตัวและมีเกียรติ: ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนซึ่งถูกสุขอนามัยและการจำกัดเสียงดังและกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้น้อยที่สุดคือปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งด้านความเป็นอยู่ การดูแลทรัพย์สินและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติด้วยความใส่ใจอย่างเข้มงวด หลังจากทำการวิจัยและสังเกตการณ์อย่างพิถีพิถัน โซเด็กซ์โซ่ได้พัฒนาโปรแกรมอบรมด้านพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น โดยเน้นด้านการทำความเข้าใจพฤติกรรมและความเปราะบางในด้านต่างๆ ของผู้ป่วย และปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจและใส่ใจในตัวผู้ป่วย

ความปลอดภัย : ความตื่นตัวด้านคุณภาพอากาศ อุณหภูมิ และความสะอาด ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องยืนยันความใส่ใจเท่านั้น แต่หมายถึงการลดความเสี่ยงให้กับผู้ป่วยที่มีความเปราะบางได้อย่างมากอีกด้วย กระบวนงานด้านความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคของโซเด็กซ์โซ่ยึดถือแนวทางตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรม

 

3 ขั้นตอนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนที่คุณห่วงใย

การเยี่ยมเยียนจากคนที่ห่วงใย - คือสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่และกำลังใจของผู้ป่วย - และมีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างมาก สมาชิกครอบครัวสามารถดูแลและให้การสนับสนุนด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี หากสถานพยาบาลมีการกำหนดกฎเกณฑ์ผู้เข้าเยี่ยมที่เข้มงวดเกินไป หรือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ แม้ว่าจะเป็นการกระทำโดยไม่ตั้งใจก็ตาม กำแพงโรงพยาบาลอาจกลายเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัวและเพื่อนฝูงได้

การเปิดประตูสถานพยาบาลสู่โลกภายนอกหมายถึง:

  • การเปิดรับ การบอกกล่าว และการแนะนำผู้มาเยี่ยม ด้วยขั้นตอนที่สะดวกและเรียบง่าย

  • การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้อย่างสะดวกสบาย

  • การสร้างความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเล่นกับบุตร คู่แต่งงานสามารถใช้เวลาด้วยกัน และครอบครัวร่วมแบ่งปันเวลาด้วยกันอย่างเงียบๆ ได้

 

3 ขั้นตอนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

สุดท้าย ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของโรงพยาบาลคือบุคคลากร การเพิ่มความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และการลดความตึงเครียดด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่สวยงามและเอาใจใส่ สามารถช่วยให้โรงพยาบาลดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคคลากรที่มีคุณภาพที่สุดในอุตสาหกรรมได้

สำหรับโซเด็กซ์โซ่ การรับรองคุณภาพชีวิตของบุคคลากรทางการแพทย์หมายถึง :

  • การรับประกันว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์จะอยู่ที่ที่ซึ่งเหมาะสมและเวลาที่เหมาะสม

  • การใช้ผู้ให้บริการรายเดียวเพื่อบริการแบบบูรณาการ ช่วยกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน ประหยัดการสิ้นเปลืองเวลา และรับรองความโปร่งใส่และความรับผิดชอบต่อสังคม

  • การเพิ่มสิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อลดความกดดันที่ส่งผลต่อสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตของบุคคลากร โปรแกรมของโซเด็กซ์โซ่ ซึ่งถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ จะช่วยปรับปรุงด้านแรงกระตุ้นในการทำงาน เพิ่มความดึงดูดใจให้โรงพยาบาล และช่วยลดอัตราการเข้า-ออกของพนักงาน

การยึดถือคุณภาพชีวิตเป็นหัวใจของกระบวนงานทุกขั้นตอนคือการรับประกันความเป็นเลิศด้านการปฏิบัตงานสำหรับสถานพยาบาล ในฐานะผู้นำด้านบริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต โซเด็กซ์โซ่สามารถช่วยให้คุณทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย สมาชิกครอบครัว และพนักงานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

การมอบทางเลือกให้ผู้ป่วยผ่านบริการ "ตามคำขอ"

ปัจจัยที่สร้างความแตกต่างให้กับโรงพยาบาลและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพคือความพึงพอใจของผู้ป่วย และไม่มีวิธีใดที่จะสร้างความพึงพอใจให้ผู้ป่วยได้มากกว่าการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาขณะอยู่ที่โรงพยาบาล

การบริหารจัดการทรัพย์สินสามารถเพิ่มปรับปรุงชีวิตในโรงพยาบาลได้อย่างไร

ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเรียกร้องด้านต่างๆ และงบประมาณที่จำกัดมากขึ้นทุกที ผู้บริหารโรงพยาบาลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญสองด้านเกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงพยาบาลอย่างถี่ถ้วน นั่นคือการบำรุงรักษาและการบริหารวงจรอายุการใช้งาน

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่