งานบริหารอุปกรณ์ทางการแพทย์

งานบริหารอุปกรณ์ทางการแพทย์

เดือนกรกฎาคม 2551 โซเด็กซ์โซ่เริ่มต้นให้บริการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device Management) แก่ลูกค้าในกลุ่ม Health Care และช่วยให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถจัดระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดเพื่อการป้องกันและซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการจัดทำรายการบัญชีทรัพย์สินและตรวจสอบตำแหน่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดที่อยู่ภายในโรงพยาบาลได้

นอกจากนี้ โซเด็กซ์โซ่ยังมีบริการอบรมด้านความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์และวิธีใช้งานอุปกรณ์พื้นฐานบางประเภทอีกด้วย ขณะนี้บริษัทให้บริการ Medical Device Management ที่โรงพยาบาลสมิธิเวชสุขุมวิท โรงพยาบาลสมิธิเวชศรีนครินทร์ และศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น

Global Lithotripsy Services (GLS)

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี เซอร์วิส (จีแอลเอส) ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ในฐานะผู้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ และเป็นผู้จัดหาเครื่องสลายนิ่วเจ้าแรกในประเทศไทย โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทยได้ซื้อกิจการบริษัทในเดือนมกราคม 2555

ปัจจุบัน GLS ดำเนินธุรกิจในกว่า 100 แห่ง มีพนักงานจำนวน 70 คน และให้บริการเครื่องสลายนิ่วกว่า 40 เครื่องในประเทศไทยทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้ ทั้งนี้เครื่องสลายนิ่วแบบเคลื่อนย้ายได้ให้บริการโดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานต่อครั้งเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม GLS ให้บริการขายอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ อีกด้วย

บริการอื่นๆ

บริการบำรุงรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะวางแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการรอให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วแก้ไข

งานบริหารจัดการเทคโนโลยีทางคลินิก

บุคคลากรทางเทคนิคของโซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นทำงานเพื่อรับรองว่าอุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ

บริการปรับภูมิทัศน์และดูแลพื้นที่

พื้นที่ของโรงพยาบาลคือปัจจัยสำคัญด้านความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ทำความสะอาด

ขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของเรามีความเคร่งครัดเทียบเท่ามาตรฐานระดับนานาชาติที่เข้มงวดที่สุด

การซักรีด

ผู้เชี่ยวชาญของเราใช้เทคนิคสมัยใหม่เพื่อบรรลุคุณภาพระดับสูงสุดในการทำงาน

CONTACT MEDICAL DEVICES MANAGEMENT

Please send your inquiries, including feedback and requests for information via:

Phone : 02 714 1661
Fax : 02 714 0788
Email: MDM@sodexo.com

GLOBAL LITHOTRIPSY SERVICES (GLS)

GLS is a medical services company specializing in Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (ESWL). It is the largest Lithotripsy provider in the Southeast Asia/Pacific region and is used by over 100 urologists at 85 hospitals.