บริการปรับภูมิทัศน์และดูแลพื้นที่

บริการปรับภูมิทัศน์และดูแลพื้นที่

พื้นที่ของโรงพยาบาลคือปัจจัยสำคัญด้านความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลให้แก่ผู้มาเยือน โดยเริ่มต้นจากบริเวณรอบนอกอาคารที่มีระเบียบเรียบร้อย สวนหย่อมทั้งภายในและภายนอกอาคารคือสถานที่ซึ่งผู้ป่วยและผู้มาเยือนสามารถนั่งพัก ผ่อนคลาย และเติมพลังให้กับตัวเองได้

โซเด็กซ์โซ่รับหน้าที่ด้านการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาสถานที่ให้ลูกค้า เพื่อสร้างพื้นที่ซึ่งสะอาดสวยงามให้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินได้ในทุกฤดู บริการดูแลรักษาสถานที่ครอบคลุมพื้นที่ทางเข้าอาคาร สนามด้านใน ระเบียง และการตกแต่งด้วยไม้ประดับรอบสถานที่

บริการอื่นๆ

งานบริหารอุปกรณ์ทางการแพทย์

โซเด็กซ์โซ่มีข้อเสนอบริการจัดการอุปกรณ์ทางแพทย์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถจัดระบบบำรุงรักษาเพื่อการป้องกันและซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการบำรุงรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะวางแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการรอให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วแก้ไข

งานบริหารจัดการเทคโนโลยีทางคลินิก

บุคคลากรทางเทคนิคของโซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นทำงานเพื่อรับรองว่าอุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ

ทำความสะอาด

ขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของเรามีความเคร่งครัดเทียบเท่ามาตรฐานระดับนานาชาติที่เข้มงวดที่สุด

การซักรีด

ผู้เชี่ยวชาญของเราใช้เทคนิคสมัยใหม่เพื่อบรรลุคุณภาพระดับสูงสุดในการทำงาน

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่