งานบริหารจัดการเทคโนโลยีทางคลินิก

งานบริหารจัดการเทคโนโลยีทางคลินิก

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสวัสดิการและการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพคือการบริหารจัดการและดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ชีวการแพทย์ และการวินิจฉัยในโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่เทคนิคของโซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นทำงานเพื่อรับรองว่าอุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์ทุกชิ้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ

การดูแลรักษาอุปกรณ์ทางคลินิก

การดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน เช่น เครื่องสแกนและเครื่อง MRI จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง วัตถุประสงค์ของเรามีเพียงอย่างเดียวคือ การจำกัดช่วงเวลาที่เครื่องไม่สามารถทำงานได้จริง (Downtime) เพื่อให้ทีมงานทางการแพทย์สามารถให้บริการที่มีคุณภาพโดยปราศจากปัญหาใดๆ และควบคุมต้นทุนได้ในเวลาเดียวกัน

บริการอื่นๆ

งานบริหารอุปกรณ์ทางการแพทย์

โซเด็กซ์โซ่มีข้อเสนอบริการจัดการอุปกรณ์ทางแพทย์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถจัดระบบบำรุงรักษาเพื่อการป้องกันและซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการบำรุงรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะวางแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการรอให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วแก้ไข

บริการปรับภูมิทัศน์และดูแลพื้นที่

พื้นที่ของโรงพยาบาลคือปัจจัยสำคัญด้านความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ทำความสะอาด

ขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของเรามีความเคร่งครัดเทียบเท่ามาตรฐานระดับนานาชาติที่เข้มงวดที่สุด

การซักรีด

ผู้เชี่ยวชาญของเราใช้เทคนิคสมัยใหม่เพื่อบรรลุคุณภาพระดับสูงสุดในการทำงาน

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่