บริการบำรุงรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการบำรุงรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะวางแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการรอให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วแก้ไข นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังจำเป็นเปิดดำเนินงานทุกวันและรักษาต้นทุนให้ต่ำที่สุดในเวลาเดียวกัน โซเด็กซ์โซ่
ให้บริการดูแลอาคารเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เราใช้ระบบ Maximo Asset Management ซึ่งบริหารจัดการผ่านเว็บ เพื่อเสนอบริการบำรุงรักษาเพื่อการป้องกันและซ่อมแซมแบบเบ็ดเสร็จให้กับลูกค้า

ระบบ Maximo เชื่อมโยงโดยตรงกับระบบคอลเซ็นเตอร์ซึ่งให้บริการ 24 ชั่วโมงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานของโซเด็กซ์โซ่ คำร้องขอด้านการบำรุงรักษาทั้งหมดจะถูกตอบรับ จัดการ และปฏิบัติงานโดยระบบอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพื่อรับรองการดำเนินงานที่ราบรื่นของสถานบัน

บริการอื่นๆ

งานบริหารอุปกรณ์ทางการแพทย์

โซเด็กซ์โซ่มีข้อเสนอบริการจัดการอุปกรณ์ทางแพทย์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถจัดระบบบำรุงรักษาเพื่อการป้องกันและซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานบริหารจัดการเทคโนโลยีทางคลินิก

บุคคลากรทางเทคนิคของโซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นทำงานเพื่อรับรองว่าอุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ

บริการปรับภูมิทัศน์และดูแลพื้นที่

พื้นที่ของโรงพยาบาลคือปัจจัยสำคัญด้านความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ทำความสะอาด

ขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของเรามีความเคร่งครัดเทียบเท่ามาตรฐานระดับนานาชาติที่เข้มงวดที่สุด

การซักรีด

ผู้เชี่ยวชาญของเราใช้เทคนิคสมัยใหม่เพื่อบรรลุคุณภาพระดับสูงสุดในการทำงาน

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่