การมอบทางเลือกให้ผู้ป่วยผ่านบริการ "ตามคำขอ"

โรงพยาบาลในแถบยุโรปมีโอกาส - หรือที่บางคนอาจเรียกว่าความจำเป็น - ในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจให้คู่ขนานไปกับเป้าหมายด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อันที่จริง การกระทำเช่นนี้อาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการรับมือกับความไม่แน่นอนด้านเงินทุนและการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นก็เป็นได้

หลังจากแข่งขันกันในด้านแพทย์ที่เก่งที่สุด อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีที่สุด และเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดมาเป็นเวลาหลายปี ปัจจัยสำคัญที่แท้จริงในการสร้างความแตกต่างให้กับโรงพยาบาลและสถานบริการด้านการดูแลสุขภาพคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และไม่มีวิธีใดที่จะสร้างความพึงพอใจให้ผู้ป่วยได้มากกว่าการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาขณะอยู่ที่โรงพยาบาล

โซเด็กซ์โซ่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 40 ปีในสถานบริการดูแลสุขภาพ 4,000 แห่งทั่วโลก โซเด็กซ์โซ่ให้บริการสนับสนุนเชิงเทคนิคโดยคำนึงถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ประสบการณ์เหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้โซเด็กซ์โซ่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของผู้ป่วย และสามารถพัฒนาและคิดค้นบริการด้านคุณภาพชีวิตใหม่ๆ ออกมาได้อย่างต่อเนื่อง

การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น

ความรู้สึกขาดการควบคุมอาจที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยคือปัจจัยสำคัญด้านความพึงพอใจของผู้ป่วย ความวิตกกังวลและกดดันมักเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการพักอยู่ในโรงพยาบาล ความไม่แน่นอนของโรคและการรักาา ช่วงเวลาการรอคอย ความเบื่อหน่าย ความอ่อนเพลีย การถูกตัดขาดจากครอบครัวและเพื่อน ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกขาดการควบคุม ซึ่งความรู้สึกนี้อาจเกิดขึ้นทันทีที่ผู้ป่วยเดินทางมาถึง หรือขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดของโรงพยาบาลและสวมแถบข้อมือ เป็นต้น

การแสดงออกเล็กๆ น้อยๆ สามารถสร้างควมแตกต่างได้อย่างมากสำหรับการฟื้นฟูความรู้สึกด้านการควบคุมสิ่งต่างๆ ของผู้ป่วย การให้อิสระแก่ผู้ป่วยในการเลือกประเภทอาหาร สถานที่ และเวลารับประทานอาหาร สามารถสร้างความพึงพอใจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก

 

บริการ Room Service Dining® ให้อิสระกับพนักงานและทำให้ผู้ป่วยพึงพอใจมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ โซเด็กซ์โซ่จึงได้พัฒนาบริการเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถสั่งอาหารที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ได้จากเมนูที่มีรายการอาหารหลากหลาย ภายในช่วงเวลาให้บริการของห้องครัวและอาหารต้องเป็นไปตามเงือนไขที่กำหนดโดยแพทย์ บริการ At Your Request และ Room Service Dining® จะจัดส่งอาหารปรุงใหม่ให้กับผู้ป่วยภายในเวลา 45 นาที ข้อมูลจากโปรแกรมนำร่องในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นในโรงพยาบาขนาด 300 เตียงของมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลขนาด 800+ เตียง 3 อาคาร แสดงให้เห็นผลที่น่าเชื่อถือได้ว่า การรับประทานอาหารตามความต้องการสามารถกระตุ้นความพึงพอใจของผู้ป่วยได้ บริการ At Your Request ยังได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากนางพยาบาลอีกด้วย เนื่องจากการที่โซเด็กซ์โซ่เข้ามารับผิดชอบด้านอาหารให้แก่ผู้ป่วยในทุกขั้นตอนทั้งการจัดเตรียมและนำส่ง ทำให้นางพยาบาลสามารถทุ่มเทความสนใจกับหน้าที่หลักของพวกเธออย่างเต็มที่ ซึ่งได้แก่การดูแลผู้ป่วยนั่นเอง

เนื่องจากผู้ป่วยที่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ได้หมายถึงผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจมากขึ้น บริการนี้จึงสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายแก่การทำงานมากขึ้นให้กับนางพยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของโรงพยาบาล

 

ประโยชน์พิเศษด้านการลดต้นทุน

นอกจากการทำให้ผู้ป่วยมีความสุขและโภชนาการที่ดีขึ้นกับนางพยาบาลที่พึงพอใจในการทำงานและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นแล้ว โปรแกรม At Your Request® ยังมีข้อดีอีกประการหนึ่งคือ การลดต้นทุนและการสิ้นเปลืองอาหาร เมื่อผู้ป่วยสามารถสั่งประเภทและปริมาณของอาหารที่ต้องการได้ จึงทำให้มีอาหารที่ถูกส่งกลับเนื่องจากไม่มีคนรับประทานน้อยลง ข้อมูลจากโรงพยาบาล 350 แห่งในอเมริกาเหนือที่ลองให้บริการ At Your Request® แสดงให้เห็นว่า ต้นทุนอาหารมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเฉลี่ยการประหยัดต้นทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 7 ถึง 8

ในยุโรป หลังประสบความสำเร็จจากการทดลองให้บริการเป็นเวลา 3 เดือน ใน 3 วอร์ด (85 เตียง) โรงพยาบาล Gelderse Vallei Hospital ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ลงนามในสัญญาระยะเวลา 7 ปี เพื่อให้โซเด็กซ์โซ่บริการ At Your Request® ที่โรงพยาบาลเมื่อปี 2555 "บริการ At Your Request® จะกลายเป็นปัจจัยที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวัฒนธรรมในโรงพยาบาลของเรา" การร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจครั้งนี้จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับตลาดธุรกิจดูแลสุขภาพในยุโรป และช่วยให้ Gelderse Vallei มีความโดดเด่นจากคู่แข่ง"

อ่านเพิ่มเติม

การปรับปรุงคุณภาพชีวิต : ความท้าทายสำคัญของโรงพยาบาลในปัจจุบัน

การรับประกันบริการที่ดีเลิศภายใต้ราคาที่ดีที่สุดคือกุญแจสำคัญของโรงพยาบาล โซเด็กซ์โซ่พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและเหมาะสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ครอบครัว และบุคคลากรทางการแพทย์

การบริหารจัดการทรัพย์สินสามารถเพิ่มปรับปรุงชีวิตในโรงพยาบาลได้อย่างไร

ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเรียกร้องด้านต่างๆ และงบประมาณที่จำกัดมากขึ้นทุกที ผู้บริหารโรงพยาบาลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญสองด้านเกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงพยาบาลอย่างถี่ถ้วน นั่นคือการบำรุงรักษาและการบริหารวงจรอายุการใช้งาน

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่