Health Care

โซเด็กซ์โซ่นำเสนอนวัตกรรมด้านบริการต่างๆ ให้กับลูกค้า เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงบุคคลากรทางการแพทย์และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายและมั่นใจได้มากขึ้น

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่

โกลบอล ลิโธทริปซี เซอร์วิสเซส (จีแอลเอส)

GLS คือบริษัทผู้ให้บริการทางการแพทย์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นความถี่สูง Extracorporeal Shockwave Lithothripsy (ESWL) GLS คือผู้ให้บริการเครื่องสลายนิ่วรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/แปซิฟิก และให้บริการแก่ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะมากกว่า 100 คนในโรงพยาบาล 85 แห่ง

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โซเด็กโซ่เชื่อว่าคุณภาพชีวิตเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำงานส่วนบุคคลและส่วนรวม ซึ่งยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก พบกับบทความ กรณีศึกษา บทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารต่างๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม