การบริหารจัดการพลังงาน: สร้างประสิทธิภาพ สร้างโอกาส

energy management

ไม่ว่าจะมีแรงกระตุ้นจากการลดต้นทุน เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ หรือการยึดมั่นในพันธสัญญาเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ลูกค้าต่างมองว่าการบริหารจัดการพลังงานคือองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ในระยะยาว โซเด็กซ์โซ่ก็เช่นเดียวกัน สำหรับมิสเตอร์ฟิล โรเจอร์ รองประธาน Sodexo NorAm Technical Solution Center กล่าวว่า "การลดการบริโภคพลังงานคือวิธีที่ "เป็นมิตรกับธรรมชาติมากที่สุด" เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของคุณ" จากความเป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาเชิงเทคนิคที่สามารถพิสูจน์ได้ใน 54 ประเทศทั่วโลกของโซเด็กซ์โซ่ การช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการพลังงานคือการขยายขอบเขตธุรกิจล่าสุดของเรา โซเด็กซ์ซ่เชื่อมั่นว่าการยกระดับการรับรู้ด้านพลังงาน แนวทางปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงาน และการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกสบายที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงาน การเรียน การรักาา และการอยู่อาศัย ไม่เพียงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

จากการตรวจสอบถึงนวัตกรรม - การทำความเข้าใจข้อมูลจำเพาะ
การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากมาตรการที่เข้มงวด การวัดประสิทธิภาพพลังงานของโซเด็กซ์โซ่จะทำการตรวจสอบประสิทธิภาพกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการใช้งานสาธารณูปโภคพร้อมกับประเมินความพร้อมและเชื่อถือได้ของแหล่งพลังงาน ทุกอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ทุกบริษัท ต่างมีรายการทรัพย์สิน ข้อกำหนด และวัฒนธรรมที่ล้วนจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบในช่วงการวัดประสิทธิภาพทั้งสิ้น

ลูกค้าที่หลากหลายกับโซลูชั่นที่ปรับเปลี่ยนเฉพาะ
"เมื่อเรารู้ว่าคุณมีการบริโภคพลังงานเท่าไหร่ เราจะนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นขั้นแรกในการค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคุณ" เอียน มิลส์ รองประธานโซเด็กซ์โซ่ฝ่าย Worldwide Technical Expertise Platform กล่าว สำหรับธุรกิจด้านบริหารทรัพยากรกายภาพ โอกาสในการประหยัดพลังงานสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ หรืออาจเกิดจากการผสมผสานความพยายามหลายด้าน เช่น การจัดหาพลังงานหรือการบริหารสาธารณูปโภค การเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเชิงพลังงานมากกว่า หรือแม้แต่การตรวจสอบการใช้งานของระบบในอาคารอีกครั้ง (Recommissioning) ที่มหาวิทยาลัยสคิดมอร์ โซเด็กซ์โซ่ได้ออกแบบและติดตั้งระบบให้แสงสว่างใหม่ทั้งวิทยาเขตซึ่งครอบคลุมการใช้ระบบทำความร้อนและความเย็นจากความร้อนใต้พิภพ ผลลัพธ์? การบริโภคไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4 ในช่วงเวลาหนึ่งปี พร้อมกับการให้แสงสว่างที่สบายตามากขึ้นสำหรับนักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่สะอาดสดใส
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอาคารหลังเก่าหรือการสร้างอาคารใหม่ โซเด็กซ์โซ่สามารถรับรองประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงสุดผ่านการบริหารโครงการ การตรวจสอบการใช้พลังงงานและสาธารณูปโภค การใช้แนวทางปฏิบัติและโปรแกรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านพลังงาน หรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ด้านประสิทธิภาพพลังงาน

electric maintenance 2โซลูชั่นง่ายๆ อย่างหนึ่งคือ Endocube อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานที่โซเด็กซ์โซ่สนับสนุนให้ใช้ ในฐานะส่วนหนึ่งของพันธสัญญา Better Tomorrow Plan เพื่อลดการบริโภคพลังงาน และเป็นการช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้กับลูกค้า Endocube สามารถนำไปติดตั้งบนตัวควบคุมอุณหภูมิของตู้แช่อาหารเพื่อให้เครื่องตอบสนองต่ออาหารแทนอุณหภูมิในอากาศ อุปกรณ์นี้สามารถช่วยประหยัดการบริโภคพลังงานของตู้เย็นและตู้แช่แข็งได้สูงสุดร้อยละ 30 ซึ่งหมายถึงตัวเลขที่ลดลงในใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า

เมื่อไม่นานมานี้ โซเด็กซ์โซ่ได้รับโซลูชั่นเชิงเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งผ่านการซื้อกิจการ Roth Bros ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพทางเทคนิคในสหรัฐอเมริกา ขณะนี้ Roth Bros ดูแลอาคารและทรัพยากรกายภาพประมาณ 25,000 แห่งผ่านระบบทางไกล โดยบริษัทสามารถบริหารจัดการพลังงานจากที่ไกลออกไป ส่งเสริมให้มีการตอบสนองคำร้องขอเพื่อซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว และบริหารการบริโภคทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบควบคุมทางไกลอันล้ำสมัย ปัจจุบันนี้เราสามารถเปิดหรือปิดไฟได้ด้วยการสัมผัสปุ่มจากสถานที่ซึ่งอยู่ไกลออกไป

วัฒนธรรมองค์กรคือปัจจัยสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ทุกโซลูชั่นที่ต้องการเทคโนโลยีใหม่ จากคำกล่าวของ เอียน มิลส์ ส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะให้ความสำคัญกับโซลูชั่นเชิงเทคโนโลยีมากเกินไปจนทำให้หลงลืมว่าขั้นตอนการบริหารจัดการพลังงานจำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเสียก่อน "การทำให้พนักงานและผู้บริโภคมีส่วนร่วมอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากต้องอาศัยโปรแกรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมทั้งองค์กรหรือทรัพยากรกายภาพทั้งหมด ถ้าเราบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดีและทุกคนร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงคนละนิดคนละหน่อย เมื่อนำมารวมกันก็จะทำให้เกิดการประหยัดอย่างมากได้" เขาเสริม

ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
classroom meetingโปรแกรมให้ความรู้และสร้างการรับรู้ด้านพลังงานของโซเด็กซ์โซ่เล็งเห็นความสำคัญและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการบริหารจัดการพลังงาน โปรแกรมดังกล่าวครอบคลุมการแต่งตั้งอาสาสมัครนักอนุรักษ์พลังงาน (Energy Champion) ภายในชุมชนเพื่อชี้นำ "คณะกรรมการสีเขียว" ในการกำหนดวิธีการระบุและลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ด้วยวิธีการให้ความรู้และให้อำนาจแก่พนักงาน ไซต์งานบางแห่งสามารถลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานได้ถึงร้อยละ 5 ในช่วงปีแรก และอัตราการลดลงที่เพิ่มขึ้นในปีต่อๆ มา ซึ่งนับว่าเป็นผลงานของกลุ่มนักอนุรักษ์พลังงานและความพยายามอย่างมุ่งมั่นของชุมชนอย่างแท้จริง

ในอุตสาหกรรมจัดเลี้ยงอาหาร รายงานที่จัดทำขึ้นไม่นานมานี้ในประเทศอังกฤษโดย AEA เพื่อกรมสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท (Department for Environment Food and Rural Affairs - DEFRA) กล่าวว่า การอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรการเชิงปฏิบัติเพื่อลดการบริโภคพลังงานสามารถนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการประหยัดพลังงานอย่างสูง การเปลี่ยนแปลงง่ายๆ เช่นการปิดเครื่องล้างจานเมื่อไม่ใช้งาน หรือการใช้พลังงานที่เหลืออยู่ในเตาอบเพื่อปรุงอาหารชนิดอื่นต่อสามารถทำให้ประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึงร้อยละ 27 สำหรับเครื่องล้างจาน และร้อยละ 43 สำหรับการทำอาหาร การประหยัดพลังงานอย่างสูงเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างแท้จริง

การบริหารจัดการพลังงาน : ชิ้นส่วนหนึ่งของภาพรวม
บ่อยครั้งที่การบริหารจัดการพลังงานของโซเด็กซ์โซ่คือหัวใจสำคัญของสัญญาให้บริการแบบครบวงจรของเรา เช่นเดียวกับสัญญาให้บริการที่อาคารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่กรุงวอชิงตันดีซี ซึ่งโซเด็กซ์โซ่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและ EHS (สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย) และที่สำคัญที่สุดคือ การรับรองพื้นที่ภายในอาคารที่เหมาะสมกับสุขภาพสำหรับผู้ใช้อาคาร


ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่