โภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี

โภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี

โซเด็กซ์โซ่พัฒนาโซลูชั่นที่เรียกว่า Well Track ขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อความแข็งแรงสมบูรณ์สำหรับบริการสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ด้วยโปรแกรมที่มีพื้นฐานจากการเสนอรางวัลจูงใจแบบครบวงจร

พนักงานนอกชายฝั่งจะได้รับการส่งเสริมและรางวัลจากการดูแลสุขภาพ ทั้งในขณะเวลาทำงานและเวลาพัก ทางกายและทางใจ ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและลดต้นทุนในเวลาเดียวกัน

"โปรแกรมเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีซึ่งพัฒนาขึ้นโดยโซเด็กซ์โซ่และมหาวิทยาลัยอเบอร์ดีนเพื่ออุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง สามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทได้อย่างแท้จริง ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และในด้านการลดต้นทุน" ไซมอน ซีตัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โซเด็กซ์โซ่ ผู้ควบคุมดูแลธุรกิจด้านคุณภาพชีวิตสำหรับอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง ประจำภูมิภาคทะเลเหนือและอ่าวเม็กซิโก กล่าว

ผลจากโปรแกรมนี้ทำให้ระดับ "ความอ้วน" และ "น้ำหนักเกิน" ของพนักงานลดลงจากตอนเริ่มต้นโปรแกรม กุญแจแห่งความสำเร็จอีกประการหนึ่งของโปรแกรม Wellness คือ ผลกระทบเชิงบวกโดยรวมที่เกิดขึ้นกับการยอมรับไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพและคุณภาพของชีวิตของพนักงานแต่ละคน

  • ระดับความดันโลหิตของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพศชายลดลง
  • อัตราการมีส่วนร่วมในโปรแกรมของพนักงานอยู่ในระดับร้อยละ 65 ตลอดช่วงโปรแกรม
  • ระดับความวิตกกังวลของผู้เข้าร่วมโปรแกรมลดลง ทำให้สามารถนอนหลับได้ดีขึ้น
  • ระดับความผูกพันที่พนักงานมีต่อบริษัทเพิ่มขึ้น

ในช่วงโปรแกรมนำร่อง โซเด็กซ์โซ่สามารถตรวจสอบและวัดผลกระทบที่โครงการมีต่อการทำงาน/ชีวิตของพนักงานในช่วงพนักงานลาพักกลับบ้านได้ โดยสังเกตจากการเพิ่มขึ้นของโครงการเกี่ยวกับสุขภาพความแข็งแรงและการมีส่วนร่วมในโครงการพร้อมกับการแทรกแซงของครุฝึกและครูฝึกที่บ้าน

มาตรการสามแพร่งเพื่อความแข็งแรงสมบูรณ์

Well Track โปรแกรมด้านสุขภาวะสำหรับพนักงานนอกชายฝั่งของเราครอบคลุมโปรแกรมฟิตเนสที่ปรับเปลี่ยนสำหรับแต่ละบุคคล รางวัลจูงใจ และบริการผู้ช่วยพิเศษเสมือนจริง (Virtual Concierge Services)

Fit²

พนักงานที่เข้าร่วมโปรแกรมทุกคนจะได้รับโปรแกรมที่ปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลสำหรับเวลาอยู่ที่ทำงานและที่บ้าน ด้วยบริการครูฝึกในที่ทำงานและผู้ช่วยพิเศษ ทำให้โซเด็กซ์โซ่สามารถให้บริการและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การออกกำลังกาย ตารางอาหารแบบหมุนเวียน แคมเปญด้านการกำหนดอาหารและโภชนาการ กิจกรรมสันทนาการ และการตรวจสอบและให้รางวัลสำหรับการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทีทำงานและที่บ้าน

การสร้างแรงกระตุ้น

ระบบรางวัลความซื่อสัตย์ระดับโลก ได้รับการออกแบบเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมของพนักงาน และให้รางวัลสำหรับการปรับปรุงด้านสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่พนักงาน ระบบนี้มีการสนับสนุนจากเครื่องมือสร้างแรงกระตุ้นผ่านเว็บซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถเลือกประเภทของรางวัลได้ตามคะแนนที่สะสมจากการเข้าร่วมโปรแกรม

Home Away

บริการผู้ช่วยเสมือนจริงสำหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมและคู่แต่งงาน บริการผู้ช่วยเสมือนจริงนี้จะช่วยให้พนักงานและคู่แต่งงานปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงาน-ชีวิตของพวกเขาได้ บริษัทนำเสนอบริการที่หลากหลาย เช่น การจัดตารางนัด การนัดบำรุงรักษารถยนต์ การจองตั๋วเพื่อท่องเที่ยว และจัดการเรื่องดูแลเด็ก...

บริการอื่นๆ

ที่พักและบริการด้านอาหารที่สะดวกสบาย

โซเด็กซ์โซ่ให้บริการจัดเลี้ยง บริการแม่บ้าน บริการทำความสะอาด และบริการซักรีด เพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับพนักงานที่อาศัยและทำงานอยู่ที่แคมป์งาน

สภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีผลต่อผลการดำเนินงานของคุณ

- พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น

- แรงจูงใจเพิ่มขึ้น

- ผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น

- การลดลงของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

- การขาดงานที่น้อยลง

- อัตราการลาออกที่ลดลง