การบริหารจัดการของเสีย

การบริหารจัดการของเสีย

เราให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่คลอบคลุมสำหรับโครงการของคุณ ตั้งแต่การบริหารจัดการของเสีย ไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพของน้ำ และการบริหารจัดการพลังงาน

การบริหารจัดการของเสีย

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การบำบัด และการส่งออกของเสียจากที่อยู่อาศัยภายในแคมป์งาน และของเสียในโรงงาน ตลอดจนการกู้ซากสินทรัพย์ เพื่อให้ครอบคลุมห่วงโซ่การบริหารจัดการของเสียทั้งหมด เราให้บริการที่พร้อมสรรพสำหรับการบริหารจัดการของเสียทุกชนิด ไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหนก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของผู้ที่อาศัยอยู่ในแคมป์งานและสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงคุณภาพของน้ำ  

เราออกแบบ สร้าง และดำเนินการควบคุมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (อัลตราฟิลเตรชัน รีเวอร์สออสโมซิส ระบบอิเลคโทรไลซีส) และระบบบำบัดน้ำเสีย (การเคลื่อนย้ายเครื่องปฏิกรณ์ไบโอฟิล์ม ระบบบำบัดน้ำเสียแบบโปรยกรอง และระบบรีไซเคิล

บริการอื่นๆ

การออกแบบและการก่อสร้างแคมป์งาน

เราออกแบบและสร้างแคมป์งานเพื่อรองรับพนักงานจำนวนหลายร้อยชีวิตที่ต้องทำงานในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมักมีสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

การบริหารจัดการอาคาร

เราให้บริการที่จำเป็นภายใต้สภาวะวิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านที่อยู่อาศัย การขนส่ง และ การบำรุงรักษาแคมป์งาน ฯลฯ