ปลอดภัยไว้ก่อน! ลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

ปลอดภัยไว้ก่อน! ลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

เราให้ความไว้วางใจเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE specialists) ของเราที่มีอยู่ทั่วโลก ในปี 2012 ผู้เชี่ยวชาญฯ จำนวน 150 คน ได้ดำเนินการฝึกอบรมภายในเป็นเวลารวมกว่า 335,000 ชั่วโมง

มาตรฐานระดับสากล

โซเด็กซ์โซ่ดำเนินงานตามมาตรฐานสากลต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OSHAS 18001 เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของประสิทธิภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสม่ำเสมอโดยลูกค้าของเราและองค์กรภายนอก

นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของโซเด็กซ์โซ่policy

พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

แม้ว่าจะมีการควบคุมและป้องกันต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดแล้วก็ตาม อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ก็ยังคงเกิดขึ้น

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของเราคือการทำความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงปัจจัยมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

 

> บริการบนบกของโซเด็กซ์โซ่