การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

โซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการต่างๆ เช่น การสรรหาและการฝึกอบรมบุคลากร การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

การสรรหาและการฝึกอบรมบุคลากร

โซเด็กซ์ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในการจ้างงานและฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่น

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารจัดการแคมป์งานบนบก ทำให้โซเด็กซ์โซ่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เราได้จัดทำระบบการจัดการของเสียที่ซับซ้อน และรณรงค์ให้พนักงานของเรา ตลอดจนผู้ที่อยู่ที่แคมป์งาน ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

เราสนับสนุนการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ตลอดจนเลือกผัก ผลไม้ และอาหารทะเลในท้องถิ่นที่มีตามฤดูกาล นอกจากวัตถุดิบอาหารแล้ว เรายังสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นประเภทอื่นด้วย อาทิ ผ้า เฟอร์นิเจอร์

หลักการที่สำคัญของเราคือ การสนับสนุนและการฝึกอบรมซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น เพื่อช่วยให้พวกเขาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานด้านคุณภาพที่เรากำหนดไว้

> บริการบนบกของโซเด็กซ์โซ่