โภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี

โภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี

เราให้บริการที่จำเป็นภายใต้สภาวะวิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านที่อยู่อาศัย การขนส่ง การบำรุงรักษาแคมป์งาน (ระบบความร้อน เย็น และระบายอากาศ หรือ HVAC ไฟฟ้า ประปา) การจัดซื้อจัดจ้าง และบริการป้องกันอัคคีภัย

กรอบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของโซเด็กซ์โซ่

เราบริหารจัดการสินทรัพย์ของคุณเพื่อยืดอายุของอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสินทรัพย์ของคุณ และช่วยให้เกิดการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ดูวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของโซเด็กซ์โซ่

 

บริการอื่นๆ

การออกแบบและการก่อสร้างแคมป์งาน

 เราออกแบบและสร้างแคมป์งานเพื่อรองรับพนักงานจำนวนหลายร้อยชีวิตที่ต้องทำงานในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมักมีสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

การบริหารจัดการของเสีย

เราให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่คลอบคลุมสำหรับโครงการของคุณ ตั้งแต่การบริหารจัดการของเสีย ไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพของน้ำ และการบริหารจัดการพลังงาน