โภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี

โภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี

เราออกแบบและสร้างแคมป์งานเพื่อรองรับพนักงานจำนวนหลายร้อยชีวิตที่ต้องทำงานในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมักมีสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ไม่ว่าจะเป็นเหมืองแร่ที่อยู่บริเวณขั้นโลก หรือแคมป์ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในทะเลทราย ทั้งนี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างปกติ มีความสะดวกสบาย ปรับตัวได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะอยู่ที่ในสถานที่ไหน หรือในสภาพอากาศแบบใดก็ตาม

การออกแบบแคมป์งาน

เราออกแบบและสร้างแคมป์งานให้เหมาะสมกับขั้นตอนต่างๆ ในวงจรชีวิตของโครงการของคุณ ตั้งแต่การสำรวจ ไปจนถึงการก่อสร้าง และการผลิต เราทำงานร่วมกับคุณตั้งแต่ขั้นตอนแรกของโครงการ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งปรับแต่งการออกแบบแคมป์งานให้เหมาะสมกับงบประมาณ วัตถุประสงค์ และความต้องการเฉพาะของคุณ

เราให้บริการโซลูชั่นเกี่ยวกับแคมป์งานแบบครบวงจร ที่ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เลวร้ายกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้าน ด้วยประสบการณ์ด้านการให้บริการแก่แคมป์งานทั่วโลก เราจึงมั่นใจว่าเราสามารถออกแบบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการดึงดูดและรักษาพนักงาน ประสิทธิภาพเชิงต้นทุน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

จากการออกแบบถึงการดำเนินงาน

เรามีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการให้คำปรึกษา การบริหารจัดการโครงการ โซลูชั่นแบบครบวงจร และการดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ค่ายสำรวจเคลื่อนที่ ไปจนถึงหมู่บ้านและอาคารขนาดใหญ่

บริการอื่นๆ

การบริหารจัดการอาคาร

เราให้บริการที่จำเป็นภายใต้สภาวะวิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านที่อยู่อาศัย การขนส่ง และ การบำรุงรักษาแคมป์งาน ฯลฯ

การบริหารจัดการของเสีย

เราให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่คลอบคลุมสำหรับโครงการของคุณ ตั้งแต่การบริหารจัดการของเสีย ไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพของน้ำ และการบริหารจัดการพลังงาน